نوشته‌ها

Adapting Buildings and Cities for Climate Change, 2nd Edition

کتاب سازگاری ساختمانها و شهرها برای تغییرات اقلیمی

/
کتاب سازگاری ساختمانها و شهرها برای تغییرات اقلیمی کتاب سازگاری …
Collective Intelligence in Design

کتاب هوش جمعی در طراحی

/
کتاب هوش جمعی در طراحی کتاب هوش جمعی در طراحی:کتاب هوش جمعی در طر…
Acoustics of Multi-Use Performing Arts Centers

کتاب آکوستیک مراکز هنرهای نمایشی چند منظوره

/
کتاب آکوستیک مراکز هنرهای نمایشی چند منظوره کتاب آکوستیک مر…
Acoustic Design (Architectural Press Library of Design and Detailing)

کتاب طراحی آکوستیک (کتابخانه طراحی معماری و جزئیات)

/
کتاب طراحی آکوستیک (کتابخانه طراحی معماری و جزئیات) کتاب طراحی…
Abstract Space- Beneath the Media Surface

کتاب فضای خلاق - زیر سطح رسانه

/
کتاب فضای خلاق - زیر سطح رسانه کتاب فضای خلاق - زیر سطح رسانه:…
A Vision of a Living World: The Nature of Order

کتاب چشم‌انداز یک دنیای زنده: طبیعت نظم

/
کتاب چشم‌انداز یک دنیای زنده: طبیعت نظم کتاب چشم‌انداز یک دنیای…
A Topology of Everyday Constellations

کتاب یک توپولوژى از صور فلکی روزمره

/
کتاب یک توپولوژى از صور فلکی روزمره کتاب یک توپولوژى از صور فلکی روزمره: …
A Pattern Language- Towns, Buildings, Construction

کتاب زبان الگو: شهرها، ساختمان‌ها، ساخت‌وساز

/
کتاب زبان الگو: شهرها، ساختمان‌ها، ساخت‌وساز کتاب زبان الگو: ش…

کتاب 100 خانه برتر از پایین

/
کتاب 100 خانه برتر از پایین کتاب 100 خانه برتر از پایین:کتا…