نوشته‌ها

تبدیل دیجیتال

تبدیل دیجیتال: ما کجا هستیم؟

/
تبدیل دیجیتال: ما کجا هستیم؟ تبدیل دیجیتال ، اعمال تغییرات در …
تبدیل به BIM

تبدیل به BIM (بخش سوم)

/
تبدیل به BIM و دیجیتال تبدیل به BIM و دیجیتال ، برای طراح…
اطلاعات در BIM (بخش اول)

اطلاعات در BIM (بخش دوم)

/
اطلاعات در BIM  اطلاعات در BIM ،آینده ساخت‌وساز از طریق اطلاعا…
انقلاب ساخت‌وساز دیجیتال: چه زمانی BIM تبدیل به BAU می‌شود؟ (قسمت اول)

انقلاب ساخت‌وساز دیجیتال: چه زمانی BIM تبدیل به BAU می‌شود؟ (قسمت دوم)

/
چه زمانی BIM تبدیل به BAU می‌شود؟ (قسمت دوم) چه زمانی BIM تبدیل …
فن آوری های تبدیل ساخت و ساز ( قسمت اول)

فن آوری های تبدیل ساخت و ساز ( قسمت دوم)

/
فن آوری های تبدیل ساخت و ساز ( قسمت دوم) فن آوری های تبدیل س…
چرا ساخت و ساز به قراردادهای هوشمند نیاز دارد

چرا ساخت و ساز به قراردادهای هوشمند نیاز دارد

/
چرا ساخت و ساز به قراردادهای هوشمند نیاز داردچرا ساخت و ساز …
Digitalisation Review interim report

چه اقداماتی برای بازنگری گزارش های کاربرد صنایع دیجیتالی در ساخت و ساز انجام شده است؟

/
چه اقداماتی برای بازنگری گزارش های کاربرد صنایع دیجیتالی در ساخ…