نوشته‌ها

آینده ی BIM و ساخت و ساز دیجیتال

آینده ی BIM و ساخت و ساز دیجیتال (بخش دوم)

/
آینده ی BIM و ساخت و ساز دیجیتالآینده ی BIM و ساخت و ساز دیجیتال…
آینده ی BIM و ساخت و ساز دیجیتال

آینده ی BIM و ساخت و ساز دیجیتال

/
آینده ی BIM و ساخت و ساز دیجیتالآینده ی BIM و ساخت و ساز دیجیتال…
اطلاعات در BIM (بخش اول)

اطلاعات در BIM (بخش اول)

/
اطلاعات در BIM  اطلاعات در BIM ،آینده ساخت‌وساز از طریق اطلاعا…
اجرای یک رویکرد BIM مبتنی بر امنیت

اجرای یک رویکرد BIM مبتنی بر امنیت (بخش دوم)

/
اجرای یک رویکرد BIM مبتنی بر امنیت (بخش دوم) اجرای یک رویکرد BIM م…
پروژه‌های ساخت‌ و ساز کوچک

آیا BIM می‌تواند پروژه‌های ساخت‌ و ساز کوچک را با موفقیت تحویل دهد؟ (بخش دوم)

/
پروژه‌های ساخت‌ و ساز کوچک (بخش دوم) پروژه‌های ساخت‌ و ساز کوچک (بخش دوم)  ، به راحتی م…
آیا BIM می‌تواند پروژه‌های ساخت‌وساز کوچک را با موفقیت تحویل دهد؟ (بخش اول)

آیا BIM می‌تواند پروژه‌های ساخت‌ و ساز کوچک را با موفقیت تحویل دهد؟ (بخش اول)

/
 پروژه‌های ساخت‌ و ساز کوچک پروژه‌های ساخت‌ و ساز کوچک ، به راحتی می توان…