نوشته‌ها

راهنمای BIM کتاب

کتاب راهنمای BIM

/
کتاب راهنمای BIM نام فارسی:راهنمای BIMراهنمایی جهت مدل س…
کتاب Building Information Modeling در ایران بیم

کتاب Building Information Modeling

/
کتاب Building Information Modeling یکی از موضوعات مهم مفهوم نتیجه …
کتاب Green BIM-ایران بیم

کتاب Green BIM

/
کتابGreen BIM کتاب Green BIM مدلسازی اطلاعاتی ساختمان را با مطالعه ک…
BIM برای سرمایه گذاران و کارفرمایان-ایران بیم

BIM برای سرمایه گذاران و کارفرمایان

/
BIM برای سرمایه گذاران و کارفرمایان BIM برای سرمایه گذاران و کارفر…

کتاب مدلسازی اطلاعات ساختمان

/
کتاب مدلسازی اطلاعات ساختمان کتابی تخصصی برای علامندان و فعالان د…
کتاب BIM Guidelines در اموزش ایران بیم

کتاب BIM Guidelines

/
کتاب BIM Guidelines کتاب BIM Guidelines یکی از موضوعات مهم …
ساخت و ساز پیشرفته ی ساختمان-ایران بیم

ساخت و ساز پیشرفته ی ساختمان

/
ساخت و ساز پیشرفته ی ساختمان کتاب ساخت و ساز پیشرفته ی ساختم…
کتاب Mastering Autodesk Revit Architecture 2014

کتاب Mastering Autodesk Revit Architecture 2014

/
کتاب Mastering Autodesk Revit Architecture 2014 نام فارسی :کتاب Maste…
تغییرات پیشرفته در طراحی معماری و ساخت و ساز-بیم

تغییرات پیشرفته در طراحی معماری و ساخت و ساز

/
تغییرات پیشرفته در طراحی معماری و ساخت و ساز نام فارسی : تغی…