نوشته‌ها

کتاب Building Information Modeling در ایران بیم

کتاب Building Information Modeling

/
کتاب Building Information Modeling یکی از موضوعات مهم مفهوم نتیجه …
BIM برای سرمایه گذاران و کارفرمایان-ایران بیم

BIM برای سرمایه گذاران و کارفرمایان

/
BIM برای سرمایه گذاران و کارفرمایان BIM برای سرمایه گذاران و کارفر…

کتاب مدلسازی اطلاعات ساختمان

/
کتاب مدلسازی اطلاعات ساختمان کتابی تخصصی برای علامندان و فعالان د…
کتاب BIM Guidelines در اموزش ایران بیم

کتاب BIM Guidelines

/
کتاب BIM Guidelines کتاب BIM Guidelines یکی از موضوعات مهم …

راهنمای ساخت و ساز ساختمان

/
   چکیده : این کتاب مرجع معتبری برای تمام…
مصالح هوشمند و تکنولوژی های جدید-در ایران بیم

مصالح هوشمند و تکنولوژی های جدید

/
درک تکنیکی علم مصالح و ادبیات مهندسیچکیده مصالح هوشمند و تکنولوژی های جدید در مصالح هو…