صفحه اصلی / بایگانی برچسب: تحلیل سازه

بایگانی برچسب: تحلیل سازه

با کمک SCIA Engineer به سادگی فراتر از نرم افزارهای تحلیل سازه حرکت کنید!

تحلیل سازه در نرم افزار Scia

 معرفی نرم افزارهای تحلیل سازه SCIA Engineer مهندسی سازه و آنالیز و تحلیل سازه را پشتیبانی می کند. اهمیت استفاده از SCIA Engineer در دسترسی و امکان استفاده از فایل های IFC توسط این نرم افزار است که قابلیت قرارگیری در مسیر BIM را روشن می سازد. امکان مدلسازی احجام پارامتریک …

نمایش بیشتر»