نوشته‌ها

نرم افزارهای BIM مقاله

نرم افزارهای BIM

/
 چرا خریداران ملک درقبال خطاهای سازندگان باید پولی پرداخت کنند؟ BIM به م…
BIM در مقیاس خرد- گروه ایران بیم

BIM در مقیاس خرد

/
BIM در مقیاس خرد : هر معماری که در مقیاس خرد یا میانه طراحی می کند …