نوشته‌ها

فواید bim

موارد استفاده از BIM (قسمت سوم)

/
برآورد هزینه یکی از موارد استفاده از BIM برآورد هزینه ها است.…

برآورد هزینه‌ها با BIM

/
تاثیر مستقیم مدلسازی اطلاعات در برآورد هزینه های پروژه و کاهش چشمگیر آن…