نوشته‌ها

اهمیت استفاده از نرم افزار گوگل اسکچاپ در فناوری BIM مقاله ای ایران بیم از

اهمیت استفاده از نرم افزار گوگل اسکچاپ در فناوری BIM

/
اسکچ آپ (google SketchUp) از نرم‌افزارهای بسیار ساده و کار آمد…