نوشته‌ها

اهدف و آینده BIM چگونه می تواند باشد ؟

/
 آینده Bim و اهداف آن به چه سمت و سویی خواهد رفت؟اکنون که ای…
BIM Future

آینده BIM

/
آینده BIM امروزه شاهد رشد سریع صنعت ساخت و ساز در دنیا بر مبن…
شناخت مدلسازی اطلاعاتی ساختمان BIM

حقیقتی ناخوشایند درباره سرعت پیشرفت مدلسازی اطلاعاتی ساختمان BIM در دنیا!

/
پیشرفت مدلسازی اطلاعاتی ساختمان BIM در دنیا مدلسازی اطلاعا…