نوشته‌ها

آموزش رویت جزئیات سازی bim

آموزش رویت جزئیات سازی

/
جزئیات سازی در Revit آموزش رویت جزئیات سازی: امروزه در روش کار صن…
آموزش رویت ايجاد و دوبل كردن ترازها bim

آموزش رویت ايجاد و دوبل كردن ترازها

/
ايجاد يك تراز جديد مي­تواند با يك پلان جديد همراه باشد يا هم…
آموزش آنلاین رویت

دوره های آموزش آنلاین رویت Revit Architecture

/
با شرکت در دوره های آموزش آنلاین رویت در زمان و هزینه های …