نوشته‌ها

01

پیش ساخته سازی با افزونه Precast

/
پیش ساخته سازی در Revit با افزونه Structural Precast مبحث ۱ : تنظ…
مدل سازی
طراحی casework custom
Site
Site

استفاده از نور خارجی برای ایجاد صحنه شب در Revit

/
استفاده از نور خارجی برای ایجاد صحنه شب در Revit در این مجموعه از…