نوشته‌ها

مدل آماده رویت اتاق نشیمن خصوصی

اتاق نشیمن خصوصی + فایل رویت

/
مدل آماده رویت اتاق نشیمن خصوصی + دانلود فایل رویت پیش رو که مشاهده میکنید ،یک نم…
تختخواب دو نفره

فمیلی تخت خواب دو نفره علیزاده

/
فمیلی رویت (Revit Family) - ‌تخت خواب دو نفره علیزاده  …

فمیلی قرنیز MDF پاشنه دار شرکت ﭘﺘﺎﺣﻮر

/
فمیلی رویت (Revit Family) - ‌قرنیز MDF پاشنه دار شرکت ﭘﺘﺎﺣﻮر…
faransavi

فمیلی پنجره دو جداره شرکت جام شبنم آذربایجان

/
فمیلی رویت (Revit Family) - ‌پنجره دو جداره شرکت جام شبنم آذربایجا…
پنجره دو جداره

فمیلی پنجره دو جداره شرکت دورال

/
فمیلی رویت (Revit Family) - ‌پنجره دو جداره شرکت دورال…
لانه زنبوری 02

فمیلی ﺗﯿﺮ ﺳﻠﻮﻟﯽ شکل

/
فمیلی رویت (Revit Family) - ‌ﺗﯿﺮ ﺳﻠﻮﻟﯽ شکل…

فمیلی ﺗﯿﺮ ﻣﺸﺒﮏ ﺷﺶ ضلعی (لانه زنبوری)

/
فمیلی رویت (Revit Family) - ‌تیر لانه زنبوری…
پروفیل نبشی دو طرف مساوی L.

فمیلی پروفیل نبشی دو طرف مساوی L

/
فمیلی رویت (Revit Family) - ‌پروفیل نبشی دو طرف مساوی L…
IPe-تیرآهن باریک

فمیلی تیرآهن باریک I

/
فمیلی رویت (Revit Family) - ‌تیرآهن باریک I …