منوی View Contorl Bar در رویت Revit (قسمت دوم)

/
منوی View Contorl Bar در رویت Revit (قسمت دوم) منوی View Contorl Bar ، د…

منوی View Contorl Bar در رویت Revit (قسمت اول)

/
منوی View Contorl Bar در رویت Revit (قسمت اول) منوی View Contorl Bar ، د…
مکانیکال ستینگ

مکانیکال ستینگ در رویت چیست؟ Mechanical settings (قسمت دوم)

/
مکانیکال ستینگ در رویت چیست؟ Mechanical settings  (قسمت دوم)  …
حاصل نتیجه راه اول عکس شماره 3

آموزش روم بندی (Room) در رویت - قسمت دوم

/
چگونه در رویت روم بندی و Tag گذاری کنیم ؟ در این قسمت از آموزش تنظی…
چگونه در رویت روم بندی کنیم ؟

آموزش روم بندی (Room) در رویت

/
چگونه در رویت روم بندی کنیم ؟ معرفی فضاها در نقشه های معماری بس…
آموزش خروجی JPG گرفتن در رویت Revit - قسمت دوم

آموزش خروجی JPG گرفتن در رویت Revit - قسمت دوم

/
طریقه خروجی JPG  گرفتن از رویت : در آموزش قبل به بررسی چگون…

آموزش خروجی JPG گرفتن در رویت Revit

/
طریقه خروجی JPG  گرفتن از رویت: نرم افزار رویت فرمت های مختل…
آموزش کار با قسمت مکانیکال ستینگ در رویتMechanical settings (قسمت اول)

مکانیکال ستینگ در رویت چیست؟ Mechanical settings (قسمت اول)

/
آموزش کار با قسمت مکانیکال ستینگ در رویتMechanical settings  (قس…

در رویت چگونه کانال ها را عایق کنیم؟

/
 چگونگی عایق کانال ها در رویت Revit در ساختمان های جدید بحث جلوگ…