۱۰دوره ی برتر BIM

10 دوره ی برتر BIM

/
10 دوره ی برتر BIM 10 دوره ی برتر BIM ، ما در10 دوره ی برتر BIM…
BIM برای مدیران پروژه

BIM برای مدیران پروژه

/
BIM برای مدیران پروژه BIM برای مدیران پروژه Rics  اخیرا یک مقا…
برچسب " BIM ": آیا این اصطلاح برای اهداف مناسب است؟

آیا هدف از BIM صرفا الصاق یک برچسب به پروژه است؟

/
برچسب BIM : آیا این اصطلاح برای اهداف مناسب است؟ برچسب BIM : آ…
رویکرد کشش - کشش به سمت BIM چیست ؟

چه عواملی باعث کشش به سمت BIM می شود؟

/
چه عواملی باعث کشش به سمت BIM می شود؟ رویکرد کشش - کشش به سمت BIM چیست ؟ در …
مشاغل در مدیریت پروژه و ساخت‌وساز

مشاغل در مدیریت پروژه و ساخت‌وساز

/
مشاغل در مدیریت پروژه و ساخت‌وساز مشاغل در مدیریت پروژه و ساخت‌وساز ، در …
قراردادهای ساختمانی RIBA 2018 - جدیدا چه خبر؟

قراردادهای ساختمانی RIBA 2018 - جدیدا چه خبر؟

/
قراردادهای ساختمانی RIBA 2018 - جدیدا چه خبر؟ قراردادهای سا…

مدیر BIM چیست و چه کاری انجام می دهد؟

/
مدیر BIM چیست و چه کاری انجام می دهد؟ مدیر BIM چیست و چه کاری انجام می د…
The CIC BIM Protocol: Introducing the second edition (2018)

پروتکل BIM CIC: معرفی نسخه دوم (2018)

/
پروتکل BIM CIC: معرفی نسخه دوم (2018) پروتکل BIM CIC: معرفی نسخه دوم…
چرا باید به سمت آموزش BIM برویم؟

مزایا و راه های آموزش BIM

/
چرا باید به سمت آموزش BIM برویم؟ روزی در یکی از بازدید هایی که ا…