مصرف انرژی ساختمان - میثم iranbim

بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان (قسمت سوم)

بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان (قسمت سوم)

طرح هوشمند سازی ساختمان مسکونی

شرح سیستم کنترل هوشمند نمونه برای ساختمان مسکونی با استفاده از تجهیزات کنترل هوشمند

ABB EIB i-bus 1

تفکیک فضاهای موجود در ساختمان مسکونی

شکل ( ۱ – ۳ )

 

توصیه میکنیم ابتدا  مقاله بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان (قسمت دوم ) را مطالعه کنید

تفکیک فضاهای موجود در ساختمان مسکونی

۱ . ورودی ساختمان

۲ . سالن پذیرایی

۳ . ناهار خوری

۴ . آشپزخانه و صبحانه خوری

 ۵. اتاق نشیمن

۶ . خواب اصلی

۷ . خواب میهمان

۸ . خواب های کودک

۹ . فضای مشاعات

نیازهای کنترلی در فضاهای داخلی یک واحد مسکونی با تفکیک فضاها

نمایی از چگونگی عملکرد سامانه خانه هوشمند

شکل ( ۱ – ۴ ) نمایی از چگونگی عملکرد سامانه خانه هوشمند

 

ورودی ساختمان هنگام ورود

روشن شدن مسیرهای روشنایی مورد نیاز در مسیر ورود تا رسیدن به محل مورد نظر .

” ایجاد دمای مطلوب در هنگام ورود و تعریف دمای مطلوب در هنگام حضور در منزل .

” راه اندازی سیستم صوتی یا تصویری .

” امکان تطبیق تور فضای داخلی با نور موجود در محیط ( در دو زمان شب و روز ) .

” امکان تطبیق پرده ها و چراغهای پشت پرده بازمان حضور ( در دو زمان شب و روز ) .

” امکان گزارش گیری زمان و تعداد ورود و خروج در شرایط خاص .

 

ورودی ساختمان هنگام خروج

” خاموش شدن کلیه مسیرهای روشنایی .

” ایجاد دمای مطلوب در هنگام خروج و تعریف دمای مطلوب در هنگام عدم حضور در منزل .

” امکان تطبیق پرده ها و چراغهای پشت پرده بازمان حضور ( در دو زمان شب و روز ) .

” امکان شبیه سازی حضور در منزل .

 ” امکان گزارش گیری از وضعیت باز و یا بسته بودن در و پنجره ها ( می توان فقط مواردی که امکان ورود متجاوز را دارند را در نظر گرفت ) .

” سیستم صوتی یا تصویری .

” خارج کردن مسیرهای کنترلی از مدار .

” کنترل زمانبندی باز و یا بسته شدن پرده ها و یا حتی یک مسیر روشنایی جهت تأمین نور لازم برای گلهای زینتی .

 “امکان گزارش گیری دما و وضعیت آب و هوای محیط خارج .

سالن پذیرایی

” امکان تعریف سناریوهای متفاوت ( روز و شب ) در خصوصی کنترل پرده ها .

” امکان کنترل و تعریف سناریوهای متفاوت در خصوصی شدن روشنایی مورد نیاز .

مثال مد میهمان : چراغهای تابلوهای نقاشی روشن ، روشنایی دکوراتیو با ۷۵% دیم ، آباژورها روشن ، چراغهای بوفه تزیینی روشن و سیستم صوتی با صدای ملایم راه اندازی گردد .

” ایجاد دمای مطلوب با کاربری های متفاوت ( با توجه به تعداد افراد حاضر و دمای دلخواه میهمانان ) .

” امکان کنترل و گزارش گیری سایر فضاها ( روشنایی ، دما ، پرده ها(

ناهار خوری

” امکان تعریف سناریوهای متفاوت ( روز و شب ) در خصوص کنترل پرده ها .

” امکان کنترل و تعریف سناریوهای متفاوت در خصوصی شدت روشنایی مورد نیاز .

مثال مد شام : روشنایی سقفی خاموش ، روشنایی دکوراتیو با ۳۵% دیم ، نور مخفی روشن و سیستم صوتی با صدای ملایم راه اندازی گردد .

” ایجاد دمای مطلوب با کاربری های متفاوت ( با توجه به نوع غذای در حال سرو و دمای مناسب ، بنا به تعداد حاضرین و فصل سال ) .

آشپزخانه

” امکان تعریف سناریوهای متفاوت ( روز و شب ) در خصوصی کنترل پرده ها .

” امکان کنترل و تعریف سناریوهای متفاوت در خصوصی شدت روشنایی مورد نیاز .

مثال مد طبخ غذا : روشنایی سقفی روشن ، روشنایی بوفه خاموش ، چراغ بالای اجاق روشن ، هود روشن و درجه حرارت به حداقل مطلوب ( نکته : در منطقه کنترل دما در محیط های متقاوت باید در نظر داشت که با توجه به ایجاد فشار مثبت توسط هواسازها در نظر داشتن فن کوئل در این فضا منطق صحیحی نمی باشد به دلیل وجود شعله گاز و پخش شدن بوی ناشی از طبخ غذا ) .

” ایجاد دمای مطلوب و راه اندازی فن های تخلیه هوا بسته به نوع کاربری ( هنگام طبخ غذا ، صرف صبحانه ، شستشوی ظروف و یا نظافت ) .

 “امکان کنترل دسترس از همان فضا .

نشیمن TV Room

” امکان تعریف سناریوهای متفاوت ( روز و شب ) در خصوص کنترل پرده ها .

” امکان کنترل و تعریف سناریوهای متفاوت در خصوصی شدت روشنایی مورد نیاز .

مثال مد سینما : پرده ها بسته ، چراغهای سقفی خاموش ، روشنایی دکوراتیو با ۳۰% دیم ، آباژورها خاموش و سیستم صوتی خاموش گردد .

” ایجاد دمای مطلوب ( با توجه به تعداد افراد حاضر و دمای دلخواه ) .

” امکان کنترل و گزارشی گیری سایر فضاها ( روشنایی ، دما ، پنجره ها ) از همان فضا .

توصیه میکنیم ابتدا  مقاله بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان (قسمت اول ) را مطالعه کنید

 

 

اتاق خواب اصلی

” امکان کنترل و تعریف سناریوهای متفاوت در خصوص شدت روشنایی مورد نیاز .

” امکان تعریف سناریوهای متفاوت ( روز و شب ) در خصوصی کنترل پرده ها .

” امکان تلفیقی کنترل روشنایی ، کنترل پرده ها و سیستم صوت و کنترل های لازم در فضای حمام .

 

مثال مد صبح بخیر : راه اندازی سیستم صوتی با صدای ملایم ، ایجاد نور ملایم با تنظیم پرده ها و استفاده از نور طبیعی موجود در محیط ، گزارش ساعت ، دما و وضعیت آب و هوای محیط خارج ، ایجاد دمای مطلوب در فضای حمام ، آماده سازی و راه اندازی دوش و سونای ایستاده ، راه اندازی قهوه جوش .

” ایجاد دمای مطلوب با کاربری های متفاوت (خواب ، بعد از حمام ، آرایش ، استراحت و … ) .

” امکان کنترل و گزارش گیری سایر فضاها ( روشنایی و دما و پرده ها و پنجره ها ) از همان محل .

” فعال و یا غیرفعال نمودن سیستم امنیتی .

اتاق های خواب

” امکان کنترل و تعریف سناریوهای متفاوت در خصوصی شدت روشنایی مورد نیاز .

” امکان تعریف سناریوهای متفاوت ( روز و شب ) در خصوص کنترل پرده ها .

” امکان تلفیق کنترل روشنایی ، کنترل پرده ها و سیستم صوت .

مثال مد مطالعه : غیرفعال کردن سیستم صوت ، ایجاد نور با شدت نور لازم جهت مطالعه ، تنظیم پرده و استفاده از نور طبیعی موجود در محیط ، ایجاد دمای مطلوب در فضا .

سرویس بهداشتی میهمانان

” ایجاد روشنایی بر اساس حضور بدون نیاز به لمس کردن کلیدهای فرمان .

” کنترل فن تخلیه بو در زمان لازم ( فعال کردن با تأخیر پس از ورود و غیرفعال کردن با تأخیر پس از خروج ) .

” امکان توزیع صوت جهت امکان دنبال کردن اخبار مهم ، گزارش فوتبال ، سریال و یا فیلم در حال پخش .

نیازهای کنترلی در فضاهای مشاعات یک ساختمان مسکونی با تفکیک فضاها

 

راه پله ها

” ایجاد روشنایی بر اساس حضور و کنترل زمانبندی شده .

” امکان کنترل دسترس و هماهنگی در مواقع اضطراری و استفاده از روشنایی اضطراری .

پارکینگ

 “ایجاد روشنایی بر اساس حضور و کنترل زمانبندی شده .

” باز و بسته شدن در ورود و خروج با نزدیک شدن اتومبیل ساکنین در هنگام تردد .

” کنترل فن های تخلیه هوا بر اساس حضور و کنترل زمانبندی شده .

” امکان مانیتور کردن فضای پارکینگ از داخل واحدها .

” فضای ورزشی ( استخر ، سونا ، جکوزی ، سالن ورزش )

 “امکان کنترل روشنایی فضاهای ورزشی ( با تفکیک ) هنگام ورود و بعد از خروج با امکان تعریف سناریوهای متقاوت بسته به نوع کاربری .

” امکان توزیع صوت در فضای ورزشی .

” امکان دیم کردن تور فضای استخر.

” امکان کنترل ، مانیتورینگ فضای ورزشی ، فعال و یا غیرفعال کردن نقاط کنترلی از داخلی واحد مانند :   راه اندازی سونا و جکوزی قبل از مراجعت به فضای ورزشی .

 

نویسنده  : میثم حسینعلی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *