مزایای اقتصادی BIM

مزایای اقتصادی BIM و ذینفعان آن

استفاده از تکنولوژی BIM باعث صرفه جویی قابل توجهی در بخش هزینه ها می شود ( مزایای اقتصادی BIM )؛ برای حصول اطمینان از کاهش هزینه ها به واسطه این همکاری باید بدانیم که چه کسی بیشترین سهم را در فراگیری و شمول فرآیند صحیح طراحی مجازی و ساخت و ساز دارد. (VDC)

در پروژه های مختلف افراد متفاوتی به کار گرفته می شوند. باید بدانیم که پس انداز حاصل از یک پروژه ساختمانی عمرانی به طور قابل توجهی متفاوت از یک پروژه ی ساختمانی مرجع است.

این موارد را باید هنگام در نظر گرفتن زنجیره تامین از مالک تا سر پیمانکار، پیمانکار فرعی و تامین کنندگان مصالح در نظر گرفت. قبل از انعقاد یک قرار داد تمام پس انداز های حاصل از طراحی کارآمد و موثر، به مالک باز خواهد گشت. پس از بسته شدن قرار داد اصلی و در کنار آن قراردادهای فرعی متنوع، حال نوبت به قراردادهایی می رسد که نشان می دهد چه کسی ذینفع بازده هزینه و زمان خواهد شد.

هزینه های یک پروژه در مقیاس تجاری عبارتند از هزینه های غیر مستقیم مقدمات ساخت و ساز، مخارج کلی سر دفتری و بودجه احتیاطی که 17% از کل هزینه ها را به خود اختصاص می دهند و 83% مابقی را قراردادهای فرعی به خود اختصاص می دهند؛ بنابراین در یک پروژه که به وسیله ی VDC پر بازده شده است، این قراردادهای فرعی هستند که بیشترین نقش را در سودآوری دارند، علی الخصوص که بودجه احتیاطی قراردادهای فرعی 7 برابر بیشتر از قرار داد یک سرپیمانکار است. مقوله مذکور، موضوعی قابل توجه است، چرا که قراردادهای فرعی هستند که کار عمده ی یک پروژه ساختمانی را انجام می دهند.

هزینه های پروژه - مزایای اقتصادی BIM

مزایای اقتصادی BIM

هزینه های یک پروژه عمرانی مانند یک بخش فرعی در قیاس با پروژه ی فوق الذکر، با تخصیص تنها 17% از بودجه به قراردادهای فرعی، در نقطه مقابل آنچه تشریح شده قرار دارد. در نتیجه در پروژه هایی از این دست، سودآوری متعلق به قراردادهای سر پیمانکار است.

در بخش منابع، نوع پروژه نقش مهمی در تعیین ذینفعان کارآمدی دارد؛ مثلا در یک پروژه ی تاسیساتی لوله کشی (Pipeline)، رابطه ی بین هزینه های مستقیم و غیر مستقیم بسیار بیشتر از گونه های دیگر ساخت و ساز است. در این نوع پروژه هزینه ی غیر مستقیم قراردادهای سر پیمانکاری حدود 45% از کل هزینه را شامل می شود. به علاوه، سر پیمانکار مالک ماشین آلات و کارخانه است و کارگران را استخدام می کند که همین امر تقریبا 83% از 55% باقیمانده ی هزینه های مستقیم را به خود اختصاص می دهد.

mitchell-brandtmann-quantity-surveyors-gas-mineral-proejct-direct-indirect

mitchell-brandtmann-quantity-surveyors-epc-contractor-v-sub-contractor

مزایای اقتصادی BIM

ماشین آلات (Plants) در حال پردازش در بخش منابع، معمولا شامل هزینه غیر مستقیم مشابه (45%) و میزان زیاد هزینه ی مستقیم (88%) که مربوط به قراردادهای فرعی هستند، می شوند؛ بنابراین کاملا مشهود است که سر پیمانکاران و پیمانکاران فرعی باید به طور یکسان و مشابه در ارائه ی مشاوره در ساخت و ساز و افزایش ذخایر دخیل شوند.

برای به کارگیری BIM جهت کمی سازی ذخایر، پی بردن به این موضوع که دقیقا در هر مرحله از پروژه چه کسی مستقیماً عهده دار هزینه ها می باشد و لازم است چه کسی در مراحل اولیه ی طراحی جهت تحقق بخشیدن به کارآمدی پروژه حضور داشته باشد، الزامی است.

 

این مقاله را حتما ببینید                    آشنایی با مفاهیم اطلاعات ساختمان

مزایای اقتصادی BIM

چه کسانی ذینفع ذخایر و صرفه جویی در تولید می شوند؟!

لزوماً مالک پروژه نیست که مستقیماً به لحاظ مالی از کارآمدی ساخت و ساز توسعه یافته بهره می برد. به طور مثال، قیمت هر متر مربع دیوارهای جداکننده ثابت است، مگر این که در بازار قراردادهای فرعی جا بیفتد که پروژه های ساختمانی به طور کلی معتبر تر از قبل شده اند. مالکین نیز نهایتاً از کارآمدی حاصل از BIM بهره خواهند برد اما میزان این کارآمدی تا زمان تطبیق بازار مشخص نخواهد شد و شاهد کاهش کمک هزینه از جانب پیمانکاران به دلیل تأخیر، قطع فرآیند کار و دوباره کاری ناشی از ضعف در مستند سازی و مدیریت سایت خواهیم بود.

استراتژی های قابل اجرا جهت صرفه جویی و پس انداز

 

mitchell-brandtmann-quantity-surveyors-savings-ownership-generated-through-bim_0

مزایای اقتصادی BIM

مالکیت پس انداز ایجادشده به وسیله BIM

انتظاری از طراحان وجود دارد که بتوانند در راستای ایجاد کارآمدی طراحی کنند. این عقیده در تاریخ صنعت به شدت نادیده گرفته شده اما در دنیای مدرن گاهی باید از خود بپرسیم “آیا این اصل به درستی پایه گذاری شده است؟!”

این که بدانیم طراحان لزوماً سازنده نیستند و هم‌چنین سازندگان مختلف ترجیحات مختلفی در متدولوژی ساخت دارند، نکته ی حائز اهمیتی است که باید به آن توجه شود. درواقع یک طرح معماری باید خلق شود، ازنظر طراحی تعدیل شده و سپس به یک سازنده و پیمانکار جهت توسعه، در عین نظارت طراح، سپرده شود.

 

این مقاله را از دست ندهید              bim چگونه به ارتقا کیفیت ساختمان کمک میکند؟

نتیجه حاصل از متدولوژی صنعت

در گذشته، پروژه های ساختمانی به گونه ای قیمت گذاری می شدند که امکان وقوع طراحی مجدد، تأخیر در فرآیند، توقف در پیشروی پروژه و موارد دیگر وجود داشت؛ اما امروزه BIM درصدد کاهش احتمال وقوع اتفاق های مذکور است.

اگر بتوان متدولوژی استانداردی که تضمین کند تیم های اجرایی پروژه در مراحل طراحی و توسعه، درگیر انجام آن به وسیله BIM هستند را خلق کرد، امکان طراحی به گونه ای که قیمت قراردادهای فرعی قابل پیش بینی تر شوند و زمان انجام پروژه کوتاه تر شود، به وجود می آید.

منبع: www.mitbrand.com

مترجم: مارال خسروی