فواید BIM

فواید bim ! موارد استفاده از BIM (قسمت اول)

فواید bim : ماهیت تکنولوژی BIM به گونه ای است که به کاربران مختلف فرصت می دهد که بر اساس نیازهایشان به روش های چندگانه از آن استفاده کنند. با پیش روی مرحله به مرحله پروژه، اطلاعات موجود در سیستم BIM  نیز به صورت تدریجی تکامل می یابد.

موارد زیر از جمله کاربردی ترین موارد استفاده از BIM هستند که همساز و در راستای اهداف پروژه ها در نظر گرفته شده اند:

مدل سازی وضعیت موجود

عنوان فوق بیانگر پروسه ای است که اعضای تیم اجرای پروژه ،وضعیت امکانات موجود را به صورت سه بعدی مدل سازی می کنند.این مدل می تواند به صورت مطلوب و در کارآمدترین حالت، به روش های چندگانه توسعه یابد.

مزایای مدل سازی وضعیت موجود عبارتند از:

 • سند سازی برای ساختمان های موجود جهت استفاده های تاریخی
 • مستند سازی محیط های مصنوع برای استفاده در آینده
 • بهبود و افزایش دقت و کارآمدی در وضعیت مستند سازی وضعیت موجود
 • تهیه اطلاعات مکانی مورد نیاز
 • کمک به مدل سازی در آینده و ایجاد هماهنگی درطراحی سه بعدی
 • کمک به تجسم هر چه دقیق تر اهداف

فواید bim در اسکن با استفاده از لیزر

این مقوله معرف فرآیند استفاده از اشعه لیزر برای ثبت وضعیت موجود ساختمان (داخلی و خارجی) و یا محیط های طبیعی (منظر) به وسیله ابزارهای  قادر به اندازه گیری دقیق هر نقطه در یک فاصله مشخص و هم چنین سرعت بخشیدن به تکنیک قدیمی جمع آوری داده و کاهش خطاها و حذفیات است.

مشاورینی که از این تکنولوژی استفاده می کنند، موظف به پردازش اطلاعات و ترکیب آن با BIM به عنوان وضعیت موجود هستند.

فواید bim در تحلیل سایت

 تحلیل سایت پروسه ای است که در آن از ابزارهای BIM و GIS برای ارزیابی مشخصات منطقه مورد نظر جهت انتخاب مطلوب ترین مکان برای اجرای پروژه استفاده می شود.ازاطلاعات جمع آوری شده درباره سایت ابتدا جهت انتخاب سایت و سپس انتخاب موقعیت مکانی ساختمان ها به کمک معیارهای دیگر ،استفاده می شود.

مزایای تحلیل سایت عبارتند از:

 • تصمیم گیری حساب شده برای تعیین سایت با پتانسیل های بالقوه با توجه به معیارهای متناسب با نیازهای پروژه،عوامل تکنیکی و مالی.
 • کاهش هزینه ی سودآفرینی و هم چنین کاهش تخریب
 • افزایش کارآمدی انرژی
 • به حداقل رساندن ریسک استفاده از مواد و مصالح غیر استاندارد
 • به حداکثر رساندن میزان بازگشت سرمایه

فواید bim در برنامه ریزی

 در این مرحله از یک برنامه فضایی برای ارزیابی دقیق و کارآمد عملکرد طراحی با توجه به الزامات فضایی استفاده می شود. BIM به تیم اجرایی پروژه امکان تحلیل فضا و پی بردن به پیچیدگی استانداردهای فضایی و مقررات ساختمانی را می دهد. تصمیمات حیاتی در این مرحله از طراحی گرفته می شود و بر ارزش پروژه می افزاید، یعنی زمانی که نیازها و فاکتورهای مورد نظر با مشتری در میان گذاشته شده و بهترین روش تحلیل می شود.

مزایای برنامه ریزی عبارتند از:

 • ارزیابی دقیق و کارآمد عملکرد طراحی با توجه به الزامات فضایی تعیین شده از طرف مالک

فواید bim در تجزیه و تحلیل مهندسی

تجزیه و تحلیل مهندسی شامل فرآیندی است که در آن نرم افزارهای هوشمند مدل سازی با استفاده از BIM، موثر ترین متودهای مهندسی را براساس مشخصات فنی طراحی،تعیین میکنند.توسعه این اطلاعات ، پایه و اساس آنچه به مالک و یا اپراتور برای استفاده از سیستم های ساختمانی منتقل می شود، است.این ابزارهای تحلیل و آنالیز و شبیه سازی عملکرد ،به طور قابل ملاحظه ای باعث ارتقاء طراحی تاسیسات و مصرف انرژی آن ها در آینده خواهند شد.

مزایای تجزیه و تحلیل مهندسی عبارتند از:

 • رسیدن به راه حل طراحی بهینه با انرژی کارآمد با استفاده از تحلیل های دقیق و متنوع
 • بازگشت سریع تر سرمایه با استفاده از ابزارهای تحلیل و حسابرسی برای تجزیه و تحلیل مهندسی
 • ارتقا کیفیت و کاهش زمان چرخه ی تحلیل طراحی

موارد استفاده از BIM (قسمت دوم)