طراحی پایدار

طراحی پایدار (قسمت هفتم)

طراحی پایدار

ارتقاي كيفيت زندگي با بهره گيري از نور طبيعي

تاريخچه نورپردازي در ايران و اهمیت طراحی پایدار

نور به عنوان عنصري مهم در معماري ساختمانهاي كوچك و بزرگ هميشه يكي از عوامل تأثيرگذار بر معماري و طراحي ساختمانها و حتي شهر بوده است. در معماري سنتي ايراني، معماري معاصر، معماري مدرن و بسياري از سبك هاي معماري كه فراروي بشر قرار گرفته همواره عنصر نور به عنوان عامل اصلي در كنار ويژگي هاي ديگر بنا قرار گرفته است.

برای آگاهی از مطالب گذشته به آدرس زیر مراجعه کنید: طراحی پایدار(قسمت اول) طراحی پایدار(قسمت دوم) طراحی پایدار(قسمت سوم)

معماري ايراني از نور به عنوان عنصري كاربردي در تمام دوره هاي خود بهره جسته و نور چه طبيعي و چه مصنوعي توسط عناصر كنترل كننده نور مورد استفاده قرار مي گرفته است.كاربرد هشتيها در معماري ايراني دلالت بر كاربرد نور به عنوان عنصري تأثير گذارنده بر تكامل فضاي ساختماني از نظر بصري و رواني دارد. نقش هشتي در نور رساني به بنا به اين صورت است كه بعد از ورود به ساختمان به علت شديد بودن نور در بيرون مي بايست نور شكسته شود تا داخل ساختمان حالت نامطلوبي از نظر وارد شونده نداشته باشد. يكي از عوامل مهم معماري در تقسيم و شكست شدت نور، هشتي هاي ورودي هستند كه گرد و يا چند ضلعي ساخته ميشدند. در بالاي هشتي معمولاً نورگيري وجود دارد كه نور متمركز ملايمي را در ساعات مختلف روز به داخل انتقال مي دهد، به كار بردن اين شيوه براي تنظيم و متعادل كردن نور و حرارت از ويژگي هاي معماري سنتي، به ويژه در حاشيه كوير است.

طراحی پایدار-7

عناصر نورگيري در معماري سنتي ايران از دو جهت مورد مطالعه قرار ميگيرند، گروه اول به عنوان كنترل كننده هاي نور مانند انواع سايه بان ها و دسته دوم نورگيرها كه عبارتند از روزن، شباك، در و پنجره ي مشبك، جام خانه، هورنو، ارسي، روشندان، فريز و خوون، گل جام، پالكانه، فنزر، پاچنگ و تهراني  در اصل از خصوصيات سبك ايراني، تعبيه سايبان و آفتابگير منطقي و ضروري براي ساختمان هاست. در اين دوره از اصل اختلاف سطح، جهت جذب نور به داخل استفاده مي شد. انحراف زواياي بناها به معمار ايراني اجازه ميداده مكان هاي مورد نياز براي زيستن را به صورتي بسازد كه در فصول مختلف سال هر خانه به مقدار لازم از آفتاب و روشنايي استفاده نمايد. ساختمان های انرژی خالص صفر

ساسانيان تمايل به نشان دادن تضاد بين سايه و روشنائي داشته اند و اين امر درتمام بناهاي آن ها مشهود است. ايوان كرخه در خوزستان، طرز نور گرفتن از اطاق را براي اولين بار نشان ميدهد، البته در بناهايي كه طاق ضربي داشته اند معمولاً تأمين نور از آن قسمت هايي بوده كه سقف مسطح داشته اند. روش استفاده از طاق گهواره اي كه از انواع طاق سازي هاي عصر ساساني است به معمار اجازه مي داد كه در فاصله ي ميان دو قوس پنجره تعبيه نمايد و روشنايي بنا را تأمين كند. طريقه ي نورگيري از جام خانه نيز بعد از هخامنشيان تا مدت هاي بسيار به عنوان يك سنت طرح گرديده و مورد استفاده قرار گرفت همچنين در دوره ي ساساني كه استفاده از گنبد به شكل پذيرفته وسيعي معمول شد و جزء ويژگي هاي اين معماري محسوب مي ،شود در روي گنبد روزنه هايي با حفره هايي تعبيه ميكردند كه احتمالاً براي پوشش آنها از شيشه استفاده ميشده، تا زمانيكه ساسانيان از ديوارهاي حمال جهت تحمل بار گنبد استفاده ميكردند، با اين شيوه نور ساختمان از روزن وسط گنبد يا از روزنه هاي تعبيه شده بر روي آن تأمين ميشد. اما پس از آن كه بار سقف گنبدي را توسط قوسها روي جرزها انتقال دادند توانستند در قسمتهايي از بدنه گنبدها نورگيرهايي را به صورت هلال تعبيه كنند.

طراحی پایدار-7

طراحی پایدار

مسجد شيخ لطف االله يكي از شاهكارهاي معماري در دوره ي صفويه است كه استفاده از نور به حد اعلاي خود رسيده است. در اين مسجد ورود نور از راه روزنه هايي است كوچك، بر فراز گنبد خانه كه حالت هاي متغير و گوناگوني را در طول روز ايجاد ميكند. از آنجا كه به علت گردش نور خورشيد، تابش نور در طول روز فقط بر تعدادي از اين روزنهها صورت ميگيرد، فضاي داخلي مسجد در هر ساعت روز حال و هوايي متفاوت و مخصوص به خود پيدا ميكند. در اين مسجد به علت ورودي خاص آن، كه از طريق عبور از فضاها و راهروهاي نيمه تاريك به فضاي اصلي صورت ميگيرد، نور فضاي داخلي مسجد حالتي استثنائي به آن ميدهد. بنابراين نور به عنوان غير مادي ترين عنصر محسوس طبيعت، همواره در معماري ايراني وجود داشته و دارد، در واقع نشانهي عالم والا و فضاي معنوي است. در دوران معماري سنتي نحوه ي نگاه به نور تحت تأثير تفكر اسلامي به عالي ترين درجه ي خود ميرسد و مظهر تقدس و عالم معنوي شناخته ميشود. نور نشاني از حركت به سمت حقيقت است كه حالت فيزيكي و مادي ندارد و اين موضوع در كنار عوامل ديگر مانند اقليم و موقعيت قرارگيري يك بنا و نحوه ي استفاده از نور، مطرح مي شود. بیم و طراحی پایدار

معماري، از جمله علوم و هنرهايي است كه به نقش و جايگاه نور در آن توجه ويژهاي شده است. اين توجه در معماري سنتي ايران به خوبي مشهود است و معماري سنتي مملو از نوآوري در اين زمينه است. معمار ايراني با توجه به نقش نور در شكلگيري ماهيت فضايي و كالبدي فضاها و ارزشگذاري فضاها از يك سو و اعتقاد به اينكه نور نشانهاي از عالم بالا و تجلي ذات اقدس باري تعالي است، در طي قرون متمادي راهكارها و الگوهايي براي استفاده مطلوب از آن در فضاهاي داخلي ابداع نموده است. جهتگيري نور در فضا، سلسله مراتب فضايي و ارزشگذاري فضايي در معماري سنتي از الگوهاي متداول در اين زمينه است.

نویسنده: احسان فتاحی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *