تبادل اطلاعات در مورد پروژه‌های BIM

تبادل اطلاعات در مورد پروژه‌های BIM

/
تبادل اطلاعات در مورد پروژه‌های BIM  تبادل اطلاعات در مورد پروژه‌های BIM ما …

برای کار بر روی پروژه از کجا باید شروع کرد؟

/
چگونه پروژه خود را سروسامان دهیم؟ شاید ابتدا برای ورود به بازار کار چی…
IDM چیست؟

IDM چیست؟

/
IDM چیست؟ اطلاعاتی است که یک پروژه ساخت‌وساز را هدایت می‌کن…
دیکشنری داده های BuildingSMART چیست؟

دیکشنری داده های BuildingSMART چیست؟

/
دیکشنری داده های BuildingSMART چیست؟ داشتن درک مشترک از مفهوم ساخت…
مدل اطلاعات پروژه (PIM) چیست؟

مدل اطلاعات پروژه (PIM) چیست؟

/
مدل اطلاعات پروژه (PIM) چیست؟ مدل اطلاعات پروژه (PIM) چیست؟ ما بررسی می…
10 قانون برای اجرای موفقیت‌آمیز BIM

10 قانون برای اجرای موفقیت‌آمیز BIM

/
10 قانون برای اجرای موفقیت‌آمیز BIM 10 قانون برای اجرای موفقیت‌آ…
۱۰دوره ی برتر BIM

10 دوره ی برتر BIM

/
10 دوره ی برتر BIM 10 دوره ی برتر BIM ، ما در10 دوره ی برتر BIM…
BIM برای مدیران پروژه

BIM برای مدیران پروژه

/
BIM برای مدیران پروژه BIM برای مدیران پروژه Rics  اخیرا یک مقا…
برچسب " BIM ": آیا این اصطلاح برای اهداف مناسب است؟

آیا هدف از BIM صرفا الصاق یک برچسب به پروژه است؟

/
برچسب BIM : آیا این اصطلاح برای اهداف مناسب است؟ برچسب BIM : آ…