ترجمه پروتکل های مدلسازی اطلاعات ساختمان – قسمت اول

پروتکل های مدلسازی اطلاعات ساختمان

راهنمایی

۱- مقدمه

پروتکل BIM در ابتدا توسط انجمن صنعت ساختمان (CIC) در سال ۲۰۱۳ به عنوان بخشی از پاسخ آن به استراتژی BIM دولت بریتانیا مطرح شد. پیش­نویس این پروتکل برای استفاده همراه با کلیه قراردادهای عمرانی مشترک (یعنی قراردادهایی برای طراحی و ساخت مرتبط با دارایی) تهیه شد و از عملیات BIM در سطح ۲ پشتیبانی می­کند.

پروتکل پس از تکمیل شدن:

 • تعهدات قراردادی مشخص در مورد کارفرما و اعضای تیم پروژه (بند ۲-۴) مرتبط با اطلاعات مشخص شده و اطلاعات پروژه را اجرا می­نماید؛
 • حقوقی که اعضای تیم پروژه و کارفرما باید از این اطلاعات معین و اطلاعات پروژه استفاده نمایند و مسئولیت آنها در استفاده از چنین مواردی (بند ۵-۷) را تعیین می­کند؛
 • اطلاعاتی را مشخص می­کند که اعضای تیم پروژه باید تولید کنند (همان­گونه که در ماتریس مسئولیت معرفی شده در پیوست ۱ و در پیوست ۲ (و الزامات اطلاعات کارفرما و برنامه اجرایی BIM اشاره شده در پیوست ۲) مقرر شده است)؛ و
 • ممکن است انطباق با استانداردهای امنیتی و فرایندها را ضروری بداند (بند ۸ و پیوست ۳).

اصول زیر در پیش­نویس پروتکل اطلاع ­رسانی شده است:

 • کمترین تغییراتی که باید برای ترتیبات قراردادی پیشین در پروژه­های ساختمانی صورت پذیرد؛
 • تعهدی برای ارائه و اشتراک­گذاری اطلاعات مشخص شده با استفاده از پروسه محیط مشترک داده و تطبیق با الزامات اطلاعات کارفرما و برنامه اجرایی BIM به شمار می­رود؛
 • می­تواند پیروی اعضای تیم پروژه از فرآیندها و شیوه­های امنیتی کارفرما برای ارائه کار / خدمات خود را الزامی سازد.
 • پروتکل گنجانده شده در قراردادهای تمام تیم پروژه باید یک چارچوب سازمانی مرتبط با BIM ایجاد کند؛ و
 • پروتکل قابل انعطاف و مناسب برای استفاده در تمام پروژه­های BIM سطح ۲ است (صرفنظر از نوع تدارکات اتخاذ شده، خواه سنتی یا مشارکتی­تر، مانند اتحاد و مشارکت).

این راهنما، به طور خلاصه تغییرات اعمالی در ویرایش دوم (بند ۲) را بیان می­کند، نحوه­ی استفاده از پروتکل را شرح می­دهد (بند ۳) و برخی از ملاحظات کلیدی را هنگام تکمیل پیوست ها (پاراگراف ۴) ارائه می­نماید.

۲- تغییرات در یرایش دوم

اکنون که مجوز BIM دولت بریتانیا (که مستلزم بکارگیری BIM در پروژه­های بدست آمده در بخش عمومی است) لازم الاجرا بوده و BIM به طور گسترده مورد استفاده قرار می­گیرد، اولین ویرایش پروتکل به منظور انعکاس شیوه­ها و استانداردهای فعلی مربوط به کاربرد BIM به روز رسانی شده است.

به ویژه، ویرایش دوم پروتکل شدیدا منطبق بر PAS 1192-2 می­باشد (که در زمان انتشار در حال به روزرسانی است). این بدان معناست که به جای مدلهای معین، اکنون اعضای تیم پروژه باید اطلاعات معینی را تولید کنند (یعنی اطلاعات موردنیاز در ماتریس مسئولیت و جزئیات اطلاعات). دلیل این امر، اعمال PAS 1192-2 به تمام اطلاعات (نه فقط مدلها) است. بعضی از اصطلاحات نیز برای انطباق با PAS 1192-2 تغییر یافته­اند.

تغییرات صورت پذیرفته عبارتند از:

 • ماتریس مسئولیت – پروتکل شامل ماتریس مسئولیت (به جای جدول تولید و تحویل مدل) است. PAS 1192-2 با تعیین مسئولیت تولید مدل یا اطلاعات در راستای مراحل پروژه تعریف شده، ماتریس مسئولیت را تولید می­کند.
 • جزئیات اطلاعات – پیوست ۲ در حال حاضر به الزامات اطلاعات کارفرما برای پروژه و برنامه اجرایی BIM اشاره دارد که هر دو باید تحت PAS 1192 تهیه شوند. تمام مراجع مربوط به جزئیات اطلاعات در پروتکل شامل این دو سند کلیدی هستند. علاوه بر این، برای “اجرایی بودن” پروتکل همان­گونه که از قبل تعیین شده است، موردی که در این اسناد در نظر گرفته نشده است، باید اطلاعات بیشتری در پیوست ۲ برای موارد خاص تعیین شده تحت عنوان “روش پروژه” گنجانده شود.
 • اهداف مجاز – در حال حاضر، اهداف مجاز (که نحوه استفاده از اطلاعات را تعیین می­کنند) به موارد زیر اشاره دارند:
 • سطح تعریف (به جای سطح جزئیات، باید منطبق بر PAS 1192-2 باشد) که از سطح اطلاعات و سطح جزئیات مدل (به عنوان قابل اجرا) تشکیل شده است؛
 • کد وضعیت اطلاعات (که تحت BS1192: 2007 + A2: 2016 که “شایستگی” تصویب شده برای استفاده از اطلاعات را در مرحله­ایی که انتشار یافته­اند، نشان می­دهد)؛
 • وضعیت عملکردی اطلاعات پروژه (به عنوان مثال کار در حال پیشرفت، به اشتراک گذاشته شده، منتشر شده یا بایگانی تحت BS1192: 2007 + A2: 2016)؛ و
 • هدفی که که در مورد آن، اطلاعات تهیه شده بود.
  • پروتکل و توافقنامه – پروتکل در حال حاضر تنها در صورت وجود مغایرتی در ارتباط با بند ۳، ۴ و پیوست ۱ یا ۲ خود، مقدم بر توافقنامه است. بدین ترتیب، هدف ایجاد کوچک­ترین مجموعه­ از تعهدات سازمانی در تیم پروژه حاصل می­شود، بدون اینکه اهمیت بیش از حدی را برای موقعیت قراردادی توافق شده قائل باشد. این بدان معنی است که اگرچه پروتکل به عنوان کل باید دارای اعتبار باشد، توافقنامه باید شرح دهد که پروتکل مقدم است.
  • هماهنگی – فرایند جدیدی برای هماهنگ­سازی اطلاعات و برطرف­سازی تناقضات (بند ۲-۱ و ۲-۲-) در نظر گرفته شده است. بیانیه­ی مربوط به برتری مدل­ها حذف شده است، زیرا ممکن است همیشه مناسب نباشد. جلسات هماهنگی باید مطابق با موارد بیان شده در جزئیات اطلاعات، از پیش تعیین شوند. اگر یک طرف قرارداد از تناقضات اطلاع یابد، طرف دیگر را مطلع خواهد ساخت و سپس همراه با تیم پروژه برای برطرف­سازی آن تلاش می­کنند.
  • استانداردها، روش­ها و رویه­ها– رویه­های PAS 1192-2 و تعدادی از سایر استانداردها معمولا به دنبال یک پروژه BIM مطرح می­شوند تا مبنای تولید و مبادله­ی اطلاعات را شرح دهند. این استانداردها اغلب فرض می­کنند که تهیه کننده پروژه، وظایف خاصی را برعهده خواهد داشت. بنابراین، کارفرما تعهد می­کند که تعهدات خود را مطابق با استانداردها، روش­ها و رویه­های معرفی شده در جزئیات اطلاعات (بند ۳-۱-۲) انجام دهد.
  • فرآیند مشترک محیط داده (“فرآیند CDE”) عضو تیم پروژه با استفاده از فرآیند CDE، اطلاعات را به اشتراک گذاشته و منتشر می­سازد. کارفرما باید به گونه­ای برنامه­ریزی نماید که اعضای تیم پروژه بتوانند از فرآیند CDE تا حد لازم برای انجام تعهدات خود و دانلود یک کپی از مدارک ثبت شده استفاده نمایند (بند ۳-۱-۳ (ج –د))، مگر اینکه این امر بخشی از تعهدات اعضای تیم پروژه باشد.
  • برنامه – اطلاعات مشخص شده باید در طی مراحل و در زمان­های بیان شده در ماتریس مسئولیت، جزئیات اطلاعات یا توافقنامه به اشتراک گذاشته شود و / یا منتشر گردد. این موضوع مشمول هر گونه تمدید زمان مورد استفاده تحت توافق است (به جای اقدامات منطقی و رویدادهای خارج از کنترل اعضای تیم پروژه که در ویرایش اول مطرح شد). این امر برای تضمین مقیاس­بندی زمان توسعه اطلاعات سودمند خواهد بود.

برای ادامه ترجمه به ترجمه پروتکل های مدلسازی اطلاعات ساختمان – قسمت دوم مراجعه فرمایید.

برای دریافت متن پروتکل مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM Protocol) از سایت CIC بر روی این لینک کلیک نمایید

مترجم : محسن ایرانی

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *