تصویب مقررات BIM: تجزیه و تحلیل بازار رقابتیMacro BIM adoption

تصویب مقررات BIM : تجزیه و تحلیل بازار رقابتی (قسمت اول)

بررسی تجزیه و تحلیل بازار رقابتی در تصویب مقررات BIM

اتخاذ مدل‌سازی اطلاعات ساختمان ( BIM ) در بازارها یک موضوع مناسب برای گفتمان آکادمیک است و می تواند توجه صنعت را به خود جلب کند .​این امر با آزادسازی بی‌امان ابتکارات BIM ملی اثبات می‌شود ؛​پروتکل‌های جدید BIM ؛​و استانداردهای بین‌المللی کاندید این موضوع هستند .​این مقاله بخش دوم یک مطالعه BIM ماکرو میباشد که در حال تکمیل  است :

 

اولین مقاله فرزندخواندگی BIM ماکرو : ساختارهای تصویری ( Succar و Kassem ، ۲۰۱۵ ) پنج مدل مفهومی برای ارزیابی پذیرش BIM ماکرو در بازارها و اطلاع‌رسانی سیاست‌های اتخاذ BIM را معرفی کردند .​این مقاله دوم نشان می‌دهد که چگونه این مدل‌ها از طریق ثبت ورودی ۹۹ کارشناس از ۲۱ کشور با استفاده از ابزار پیمایشی، معتبر می‌شوند .​نکات مشترک و تفاوت‌های میان کشورهای نمونه را با توجه به اتخاذ BIM برجسته می‌کند و ابزارهای نمونه و الگوها را برای هر کدام از سیاست‌های اتخاذ و تنظیم BIM معرفی می‌کنند .​داده‌های جمع‌آوری‌شده نشان می‌دهد که هر پنج مدل مفهومی سطوح بالایی از “وضوح”  “دقت”  و “سودندی”  را نشان می‌دهند .​ که سه معیار اندازه‌گیری شد.​آن‌ها همچنین ( ۱ ) نرخ نفوذ BIM در سراسر کشورها با قابلیت BIM نزدیک به انتهای این طیف ؛​(۲) سطوح مختلف بلوغ BIM با میانگین مولفه‌های BIM ماکرو پایین از سطح متوسط (۳) تغییرات نفوذ در سراسر کشورها با شیوع دینامیک انتشار میانی ؛​(۴) اقدامات مختلف سیاست در کشورهای با رویکرد سیاست منفعل ؛​۵ .​توزیع متفاوت مسئولیت‌های انتشاردر میان گروه‌های بازیکنی که الگوی غالب قابل‌تشخیص در میان کشورها ندارند را نشان می‌دهند.

این دو مقاله فرصتی را برای بهبود درک ما از پویایی‌های پذیرش BIM در سراسر کشورها فراهم می‌کنند .​تحقیقات آینده می‌تواند بر روی مدل‌ها و ابزارهای معرفی‌شده برای: الف) امکان توسعه داده‌های الگوبرداری از طریق بررسی کشورهای دیگر، .ب: شناسایی تغییرات پذیرش BIM در کشورهای مورد بررسی در طول زمان ؛​ج – تغییر در میزان پذیرش الگوها با مداخلات سیاستی ؛​د) شناسایی تغییرات سیاست BIM در یک کشور ؛​ه) ایجاد همبستگی‌های آماری بین مدل‌های مفهومی ؛​و:توسعه ابزارهای جدید برای تسهیل توسعه سیاست BIM و تشویق پذیرش BIM یجاد شود.

 

​۱-مقدمه

مدل‌سازی اطلاعات ساختمان ( BIM )  از طریق سازمان‌ها و تیم‌های پروژه ای؛​ به صنایع و بازارهای کل باعث تغییرات همزمان و انقلابی در چندین مقیاسی در سلسله ‌مراتب سازمانی از افراد و گروه‌ها می‌شود ؛.​بررسی نقش اتخاذ BIM در بزرگ‌ترین مقیاس‌های سازمانی ( یعنی کشورها یا بازارها ) اخیرا شروع به جذب توجه محققان کرده‌است .​به عنوان منطقه‌ای برای تحقیق و بررسی اجرا و انتشار BIM در یک کشور یا در سراسر کشورها به عنوان پذیرش BIM ماکرو، به اینجا اشاره می‌شود که یک مجموعه بزرگ از پذیرندگان سازمانی که در یک مرز ملی تعریف‌شده فعالیت می‌کنند ؛​BIM  این مجموعه از فن‌آوری‌های تعاملی ، فرآیندها و سیاست‌ها را کپسوله و تصویب می‌کند .​​

در حالی که بسیاری از کشورها در حال توسعه با ارائه یک سیاست BIM ملی برای تسهیل پذیرش BIM در سراسر بازارهای مربوطه هستند ، هنوز هم کمبود مطالعات و روش‌ها برای ارزیابی و مقایسه سیاست‌های موجود ، یا برای کمک به تدوین شرکت‌های جدید وجود دارد .​با عدم وجود محقق ، رویکردهای مبتنی بر شواهد برای پذیرش BIM ماکرو ، نظرسنجی‌های تجاری به کار رفته‌اند.​این شامل چندین گزارش صنعت با اطلاعات پوشش BIM در بریتانیا ، فرانسه و آلمان است ،​جذب نرم‌افزار Autodesk در اروپا ،انتشار BIM در ایالات‌متحده و کانادا انتشار BIM در بریتانیا ؛​ارزش کسب‌وکار BIM در استرالیا و نیوزیلند ؛​و بسیاری دیگر .​علاوه بر این گزارش صنعت ، بسیاری از محققان نیز در این پژوهش ، با استفاده از روش‌های مختلف جمع‌آوری اطلاعات ، با استفاده از روش‌های دقیق و جمع‌آوری داده‌ها ، اقدام به انجام بررسی‌های گسترده در  بازارکرده اند .​این مطالعات تعداد زیادی از کشورها را شامل می‌شود : استرالیا ، چین ، فنلاند  ، ایسلند ،آفریقای جنوبی ، سوید ، آفریقای جنوبی ، ایالات‌متحده ، آمریکا ، آمریکا در حالی که هر دو بررسی صنعت و مطالعات دانشگاهی بینش‌های ارزشمندی را در مورد نرخ انتشار BIM در بازارها ارایه می‌دهند ، قصد ندارند سیاست‌های BIM فعلی را ارزیابی و یا به سهامداران کمک کنند تا سیاست‌های اتخاذ BIM جدید را توسعه دهند .​برای پرداختن به این شکاف ، تلاش تحقیقاتی انجام‌شده و به صورت متوالی منتشر شده‌است .​اولین مقاله پنج مدل مفهومی برای ارزیابی پذیرش BIM ماکرو در سراسر بازارهای کل و کمک به توسعه سیاست‌های جدید معرفی کرد .​این مقاله دوم ( به عنوان مقاله B ) با استفاده از پنج مدل برای تحلیل پذیرش BIM در ۲۱ کشور با مشارکت ۹۹ کارشناس ، براساس مبانی مفهومی ایجاد خواهد شد .​سپس نشان می‌دهد که چگونه این مدل‌های مفهومی می‌توانند در راهنماهای سیاست BIM و برنامه‌های سیاست BIM ترکیب شوند .​

۲. اصطلاحات و مفاهیم کلیدی

این تحقیق جنبه‌های مرتبط با پذیرش BIM در سطح کشور یا مقیاس در سطح بازار را بررسی می‌کند .​همانطور که بسیاری از اصطلاحات مورد استفاده ممکن است تعاریف رقابتی داشته باشند ، جدول ۱ زیر، توصیف مختصر از اصطلاحات مورد استفاده در سراسر این مطالعه را ارایه می‌دهد :

۳. روش

بخش اول این تحقیق ( مقاله A ) پنج مدل پذیرش BIM ماکرو را معرفی کرد و فرآیند توسعه مفهومی آن‌ها را توضیح داد .​پنج مدل پذیرش ماکرو ( جدول ۱ ) برای اهداف

( ۱) تحلیل سیاست‌های ملی BIM موجود ،

(۲ )کمک به توسعه سیاست‌های جدید BIM ملی ایجاد شد.​

 

درجدول ۲  مدل‌ها را مجددا معرفی میکند و به طور خلاصه کاربردهای خاص آن‌ها را توضیح می‌دهد .​این ساختارهای مفهومی اختراعات ذهن انسان هستند که به سازمان اجازه می‌دهد که از  درک  و مشاهدات برای اعتبار بخشیدن به سازه‌های مفهومی در برابر شرایط دنیای واقعی ، یک فرآیند تحقیقاتی باید انجام شود .​این فرآیند ، مطابق با  تحقیق باکلی و همکارانش است. این تحقیق  الف: یک تحقیق منظم در مورد یک مساله خوب است؛​ب – از روش‌های علمی مناسب برای جمع‌آوری شواهد استفاده میکند ج) مبتنی بر استدلال‌های منطقی است؛​ د ) عملکرد تجمعی را در شرایط مشابه در آینده نشان می‌دهد.​

هدف از این مقاله اعتبارسنجی پنج ساختار مفهومی با تحلیل ورودی ۹۹ کارشناس از ۲۱ کشور ( جدول ۳ ) که در تلاش اعتبار در سراسر سال ۲۰۱۵ و اوایل سال ۲۰۱۶ شرکت کردند .​

 

سه معیار برای انتخاب کشورها اتخاذ شد :

۱ این کشور ها در حال بحث‌های فعال درباره سیاست‌های ملی و بین‌المللی BIM باشند.

۲ :متخصصان کشورهایی که شناسایی شده اند در مورد سیاست‌های ملی و بین‌المللی BIM آگاه هستند

۳ . کشورهای منتخب در سراسر قاره‌ها پراکنده هستند .​

 

برخی کشورها این سه معیار را قانع کردند اما از نمونه نهایی ( ۲۱ کشور ) به دلیل تعداد ناکافی پاسخ دهندگان ( یعنی کم‌تر از سه ) و عدم تمایل کارشناسان برای شرکت در تحقیق حذف شدند .​این کشورها شامل بلژیک ، فرانسه ، آلمان ، لتونی ، نروژ ، عربستان‌سعودی ، آفریقای جنوبی ، کره‌جنوبی و تایوان بودند .​

از آغاز مجموعه ای از اولین کارشناسان BIM از شبکه خود محققان ، ترکیبی از نمونه‌گیری هدفمند و روش گوله برفی اتخاذ شد .​روش نمونه‌گیری هدفمند به محققان امکان انتخاب تنها شرکت کنندگانی که ویژگی‌های لازم برای ارایه ورودی و ارزیابی قابل‌اطمینان از BIM ماکرو را دارند ، در این کشور را داد .​در نمونه‌گیری هدفمند قانون عمومی در مورد نمونه اندازه آن از کمیت مهم‌تر است .​این روش به محققان امکان انتخاب گروه اولیه از شرکت کنندگان را به عنوان ( ۱ ) تعلق به طیف گسترده‌ای از سازمان‌های دولتی ، موسسات آموزشی ، سازمان‌های ساخت‌وساز ، توسعه دهندگان نرم‌افزار ، نمایندگان صنایع ، انجمن‌های صنعتی ، جوامع عملی ، و طرفداران فن‌آوری ، فراهم کرد ؛ ( ۲ ) در بحث‌های عمومی BIM سطح بالا در کشورهای متبوع خودفعال بودند. .​برای شناسایی شرکت کنندگان مناسب ، از طریق ارتباط مستقیم با روش گلوله برفی [ ۳۲ ] در استخدام گروهی از شرکت کنندگان استفاده شد. سپس از شرکت کنندگان خواسته شد تا برای کمک به استخدام گروه دوم از شرکت کنندگان واجد شرایط مشابه ، سپس در استخدام گروه سوم ، به کار گرفته شوند .​

 

طبق گفته هیپل و همکارانش ، این رویکرد کارمند یابی برای شناسایی شرکت کنندگان آگاه با سطوح بالای تخصص دامنه مناسب است .​روشن کردن نتایج با توجه به هر یک از دو هدف مطالعه : ( الف ) اعتبار مدل‌های مفهومی  ( ب) ارزیابی و مقایسه سیاست‌های BIM کشورهای نمونه .​با توجه به هدف اول ، نتایج حاصل از کل نمونه ( اندازه نمونه مطلق ۹۹ شرکت‌کننده ) می‌تواند برای ارایه نتایج قابل تعمیم و معتبر مورد استفاده قرار گیرد .​برای دومین هدف، هر کدام از شرکت کنندگان ( اندازه نمونه نسبی بین حداقل دو و حداکثر ۱۶ شرکت‌کننده ) ورودی در در نظر گرفته می‌شود که نتایج مختص کشور است .​نمونه‌های نسبی هر کشور در این مقاله برای مطالعات کمی در نظر گرفته شده‌است . با این حال ، با توجه به مقیاس قابل‌توجه مطالعه ( ۲۱ کشور ) و ارزیابی ماهیت مقطعی و مقایسه جنبه‌های مورد بررسی در یک نقطه در زمان ، یک رویکرد متوازن بین دقت نتایج و زمان مطالعه باید ایجاد شود .​برای پشتیبانی بیشتر و گسترش داده‌ها جمع‌آوری‌شده به تاریخ ، پاسخ‌های اضافی به طور مداوم از ۲۱ کشور تحت پوشش این مطالعه و کشورهای دیگر در طول زمان از شرکت کنندگان جدید به منظور راه‌اندازی در آینده نزدیک جمع‌آوری می‌شوند .این امر توسط پراکندگی جغرافیایی شرکت کنندگان و تفسیر ریسک به دلیل تفاوت‌های زبانی به چالش کشیده می‌شود .​برای کاهش این خطر ارتباطی ، ابزارهای متعددی اتخاذ شدند .

 

​اول  یک توضیح ویدیویی کوتاه از هر مدل اقتباس ماکرو قبل از این پرسش خاص برای آن مدل قرار داده شد .​دوم ، برای شرکت کنندگان مایل به گسترش در توضیح ساده ویدئو ، ارتباط با اطلاعات دقیق‌تر میزبان یک وبلاگ اختصاصی ( http://www.bimframework.info/) ) تهیه شد .​سوم ، فرم‌های جمع‌آوری داده‌ها ابتدا با سه متخصص برای اطمینان از پرسش‌های مطرح‌شده ، قابل‌فهم بودند و دستورالعمل‌های نظرسنجی شفاف بودند .​برای اجتناب از گرایش به گرایش مرکزی ناشی از گروه‌های پاسخ افراطی ( به طور مثال موافق یا شدیدا مخالف ) ، هر دو معیار خاص مدل  و وضوح  دقت و معیارهای کارآیی با استفاده از یک شاخص پنج سطحی ساده با پنج برچسب عمومی ارزیابی شدند :

a :پایین

b   :متوسط پایین ؛

c :متوسط ؛

​d :متوسط ؛

​ e :بالا .​

جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از فرم آنلاین به پنج بخش به پنج مدل پذیرش ماکرو تقسیم شد .​شرکت کنندگان گزینه خروج در پایان هر بخش را فراهم کردند .​تعداد پاسخ دهندگان برای هر یک از این مدل‌ها در جدول ۴ گزارش شده‌است و پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها برای اهداف اعتبارسنجی مدل .​یک ابزار آنلاین اختصاص‌داده‌شد. برای جمع‌آوری داده‌های مداوم به عنوان بخشی از ابتکار BIM ، پروژه فرزند خواندگی ماکرو BIM در دسترس خواهد بود .​

۴. بخش ۱ : اعتبار و کاربرد مدل‌ها در ۲۱ کشور ​

این بخش نتایج را از قرار دادن پنج مدل پذیرش ماکرو BIM برای اعتبار بخشیدن به متخصصان موضوع بین‌المللی ارائه می‌دهد .​پس از گزارش شفافیت ، دقت و سودمندی هر مدل ، بخش‌های باقی مانده نتایج حاصل از بکارگیری پنج مدل را در ارزیابی پذیرش BIM در سراسر ۲۱ کشور و شناسایی  وتفاوت‌ها و گرایش‌ها توصیف می‌کنند .​

ایجاد شفافیت ، دقت و کارآیی پنج مدل ​

از کارشناسان شرکت‌کننده خواسته شد تا هر مدل را برای وضوح ، دقت و کارآیی مورد استفاده قرار دهند .​تایید شفافیت در این امر که آیا هر مدل به خوبی توسط کارشناسان شرکت‌کننده قابل‌درک است یا خیر، صحت و دقت هر یک از مدل‌ها نشان می‌دهد که هر کدام از مدل‌ها نماینده مفاهیمی هستند که ادعا می‌کنند ، و تایید سودمندی هر مدل برای تحقق اهداف مورد نظر خود در نظر گرفته می‌شود .​نتایج حاصل از تمرین درجه‌بندی در جدول ۵ جمع‌آوری شده‌است . نتایج جدول ۵ ۷ بالاترین امتیاز کسب‌شده را نشان می‌دهد : وضوح ( جدول ۵ ) بیشتر به عنوان متوسط و بالا رتبه‌بندی شد .​رتبه‌بندی ترکیبی در بالاترین دو سطح بین حداقل ۷۲ % برای مدل B و حداکثر ۸۸ % برای مدل‌های C و E بود .​دقت ( جدول ۶ ) بیشتر به عنوان متوسط رتبه‌بندی شد .​رتبه‌بندی ترکیبی در بالاترین دو سطح بین حداقل ۴۸ % برای مدل A و حداکثر ۷۷ % برای مدل E . سودمندی ( جدول ۷ ) به صورت بالا یا متوسط رتبه‌بندی شد .​رتبه‌بندی ترکیبی در این دو سطح بین حداقل ۶۸ % برای مدل A و حداکثر ۸۰ % برای مدل B بود .​این امتیازات نشان می‌دهد که در حالی که مدل‌ها هنوز هم می‌توانند کالیبره شوند و به وسیله شرکت کنندگان تحقیقاتی به منظور لذت بردن از سطوح نسبتا بالای شفافیت ، دقت و کارآیی ، بهبود یابند .​

 

ادامه دارد…

 

تصویب مقررات BIM: تجزیه و تحلیل بازار رقابتی

عنوان مقاله به فارسی :  تصویب مقررات BIM: تجزیه و تحلیل بازار رقابتی

عنوان انگلیسی :  Macro BIM adoption: Comparative market analysis

نویسندگان :  Mohamad Kassema,, Bilal Succar

مترجم : علی زمانی

نوع مقاله :  ISI

انتشار مقاله سال :  ۲۰۱۷

تعداد صفحات مقاله انگلیسی :  ۱۴ صفحه

 

کلمات کلیدی : 

 • Macro adoption models
 • BIM adoption benchmarks
 • BIM policy development
 • BIM Framework
 •  BIM (مدل سازی اطلاعات ساختمان)
 •  تکنولوژی دیجیتالی
 •  مدیریت ریسک
 •  مدیریت ریسک مبتنی بر BIM
 • ایمنی ساختمان
 • مدل های پذیرش ماکرو
 • معیارهای تطبیق BIM
 • توسعه سیاست BIM
 • چارچوب BIM

DOI :
http://dx.doi.org/10.1016/j.autcon.2017.04.005

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *