فازبندی پروژه در رویت ایران بیم

فازبندی پروژه در رویت

مديريت يك پروژه شامل مهم‌ترين و عمده‌ترين بخش از روند سازماندهي آن مي‌باشد که در فازبندی پروژه در رویت به آن خواهیم پرداخت. زمان عمده‌اي از پروژه صرف مديريت بخش‌هاي مربوطه و مديريت تغييرات احتمالي آن مي‌شود. پروژه‌ها اغلب بر اساس پيشبرد اهداف و رسيدن به خواسته‌هاي كارفرما جلو رفته و بايد به سؤالاتي پاسخگو باشد كه غير قابل پيش‌بيني است.

پس هر چه برنامه بیشتر توسعه پيدا كند در بخش مديريت تغييرات بیشتري لحاظ مي‌شود و گاهي اين تغييرات و لحاظ آنها در سيستم مديريتي از عهده نرم‌افزارهاي ترسيمي مثل CAD خارج مي‌شود، اما Revit به شما اجازه مي‌دهد تا مديريتي چندگانه بر روي تمامي بخش‌هاي پروژه‌دار بخش ترسيمات، روابط بين داده‌ها و اطلاعات خروجي داشته باشيد.

فازبندی پروژه در رویت

روش‌هاي گروه‌بندي و فازبندي پروژه يكي از روش‌هايي است كه در مديريت پروژه و اعمال تغييرات در آن به سرعت و دقت عمل مي‌كند. ويرايش يك مؤلفه‌ي هم‌خانواده مي‌تواند به سرعت در پروژه به روز شود. اما گروه‌ها شامل مؤلفه‌هاي بیشتري اعم از ميزبان و ميهمان هستند. بارها نيز در ديدهاي مختلف پروژه به احجام هندسي نسبت داده مي‌شود.

آيا طراحي با لحاظ اين بخش‌ها باز هم آسان خواهد بود؟ به حجم هندسي شما بستگي دارد شما در هر مرحله‌اي مي‌توانيد از سرعت كاري را بالا برده و تنها به ترسيم بخش‌هاي ضروري از پروژه پرداخته و شكل كلي آنرا بررسي كنيد بعد در مراحل بعد به تكميل بخش‌هاي دروني اقدام نماييد. در اين مقطع Revit به كمك شما آمده تا مشكل شما را حل كند تا قبل از تكميل نقشه‌ها توسط مؤلفه‌هاي غيرضروري بتوانيد به حجم كلي برسيد. در اين فصل مي‌آموزيد:

ـ استفاده از روش گروه‌بندي

ـ آشنايي با فازهاي مختلف پروژه

استفاده از گروه‌ها

فازبندی پروژه در رویت: در Revit تعداد زيادي مؤلفه و عنصر وجود دارد. كه با توجه به فرم‌ هندسي آنها شامل هم‌خانواده‌هاي ميزبان (كه دقيقاً در محيط پروژه جاگذاري مي‌شوند) و مؤلفه‌هاي هم‌خانواده‌اي (كه در محيط Family Editor ساخته مي‌شوند)

ما مي‌خواهيم يك ساختمان را كه در ساخت آن از روابط تكرارپذير استفاده شده توصيف كنيم. عناصر با هم در ارتباط بوده و تكه‌ها به بخش‌ها تقسيم شده، بخش‌ها باهم مرتبط شده و اين ارتباط به يك ساختار ساختماني تبديل گشته توانايي ويرايش در ويژگي‌هاي هر بخشي از مؤلفه‌ها (ميزبان يا ميهمان) به طور باورنكردني خاص بوده و انجام اين عمليات تأثير فوري بر كل پروژه خواهد داشت.

در اين‌جاست كه گروه‌ها وارد بازي شده و نقشي اصلي را بر عهده مي‌گيرد گروه‌ها در محيط پروژه ايجاد شده و شامل عناصر هم‌خانواده‌اي ـ عناصر ميزبان و يا هر دوي آن‌ه مي‌باشد. به عبارت ديگر جمعي از گروه‌ها مي‌تواند يك گروه ديگر تشكيل دهيد.

ما نمي‌توانيم هر ذره‌ي نامفهوم در كاربردي را در گروه جاگذاري كنيم. اما مي‌خواهيم مطمئن شويم كه شما اعتماد به نفس كافي براي استفاده از گروه‌ها را در بخش‌هايي كه اصولاً از اين عناصر استفاده مي‌شود را داريد.

فازبندی پروژه در رویت ايجاد گروه:

ما كار را با بازكردن یکی از فایل ها در سايت iranbim شروع مي‌کنیم. و تمامي مبلمان هاي لازم براي اين تمرين را در پروژه بارگذاري می کنیم

كار را با اضافه كردن تعدادي مبلمان به يكي از اتاق‌ها شروع كنيد. ابتدا به پلان Level 1 مراجعه كرده و 8 مؤلفه‌هاي آنرا به پروژه اضافه كنيد. مثلا ما مؤلفه‌هاي زير را اضافه كرده‌ايم:

ـ Excutire chair

ـ Breuer chair

ـ shelf

ـ Desk

حال تصور كنيد كه نياز داريد اين مبلمان را در اتاق‌هاي ديگر نيز كپي كنيد. شما مي‌توانيد اين كار را به آساني مديريت نماييد اما اگر هر كدام از عناصر دچار تعبيرات شد بر مديريت تمامي موارد كپي شده آسان نمي‌باشد و بايد به صورت دستي تمامي عناصر ويرايش شده را تك تك بازنگري نماييد.

پس بهتر است از روش گروه‌بندي عناصر استفاده كنيد. بدين ترتيب تمامي مبلماني كه از قبل در پروژه جاگذاري كرده‌ ايد را انتخاب كرده و ابزار Create Groupرا اجرا نماييد.

Revit از شما مي‌خواهد تا نامي براي گرده تازه انتخاب كنيد. براي جلوگيري از سردرگمي در طول پروژه در هنگام استفاده از نام‌هاي پيش فرض نام اين گرده تازه را Office Furniture 1 بگذاريد. گزينه Open in Group Editor را غيرفعال كرده و بعد ok نماييد.

زماني كه گروه‌بندي كامل شد توجه كنيد كه تمامي مؤلفه‌هاي گروه‌بندي شده در داخل يك محيط از خطوط خط‌چين محاط شده كه اين محيط داراي يك نقطه‌ي Insert نيز هست.

نقطه‌ي Insert را با كشيدن آن به هر جاي اين محيط مي‌توانيد جابه‌جا كنيد. پس آنرا با كشيدن هر كدام از نقطه‌هاي كنترل‌كننده آن مي‌توانيد جابه‌جا كرده يا بچرخانيد.

فازبندی پروژه در رویت كپي كردن گروه‌ها:

بهتر است گروه ايجاد شده را در ديگر اتاق‌ها كپي كنيد. گزينه‌هاي زيادي پيش رو داريد اگر در صفحه ترسيمات نمونه‌ي وجود دارد آنرا انتخاب كرده و بعد روي دكمه Copy كليك كرده و يا از ابزار Create Similar استفاده كنيد.

يكي از روش‌هاي معمول كشيدن گروه مذبور از شاخه‌ي Project Browser به صفحه ترسيمات است. اين گروه در زيرشاخه‌ي نمايش داده شده در شكل 8-8 نمايان گشته است.

هر كدام از روش‌هاي بالا را كه تمايل داريد انتخاب كرده و گروه مذبور را مشابه شكل 9-8 در همه جاگذاري كنيد. همچنین نياز است تا يكي از گروه‌ها را براي جاگذاري در مكان مناسب بچرخانيد.

فازبندی پروژه در رویت دوبل كردن گروه‌ها:

در بیشتر موارد شما كار را با ايجاد يك گروه آغاز مي‌كنيد و بعد نمونه‌هاي بیشتري از روي آن در روند تكميلي پروژه ايجاد مي‌نماييد. شما مي‌توانيد اين كار را با  انجام عمليات دوبل كردن گروه‌ها نيز از طريق پنجره‌ي Project Browser پيش ببريد. يكي ديگر از گزينه‌هاي كاربردي انتخاب يكي از گروه‌ها بوده و بعد از ويرايش آن را از طريق پنجره Edit Type دوبل نماييد.

ابتدا گروه Office Furniture 1 را انتخاب كرده و بعد دكمه Edit Type را بفشاريد حال مي‌توانيد گروه مذبور را دوبل كنيد. نام گروه جديد را Office Furniture 2 بگذاريد. حال گروه جديد نيز در پنجره‌ي Project Browser نمايان مي‌شود. حال بهتر است به ويرايش گروه جديد اقدام شود.

ويرايش گروه‌ها

گروه مذبور را انتخاب كرده و از طريق نوار Modify/Model Groups گزينه Edit Group را انتخاب كنيد اين ابزار باعث مي‌شود وارد محيط Edit Group شده تا براي انجام ويرايش آمادگي داشته باشيد.

تمامي آنچه كه در گروه‌ها جاگذاري شده مشابه قبل در تصوير نمايان است اما مابقي عناصر موجود به رنگ خاكستري براي تميز دادن بين مؤلفه‌هاي گروهي نمايش داده مي‌شوند.

محل قرارگيري صندلي‌ها را جابه جا كرده و يك ميز چاي به آن اضافه كنيد، بعد روند تكميلي را با فشردن دكمه Finish كامل نماييد.

حال يك كپي از نمونه‌ي ويرايش شده را در پروژه جاگذاري كنيد. به خاطر داشته باشيد با انجام هر كپي از روي گروه‌هاي موجود تمامي ديدها و جداول در پروژه به روز خواهند شد.

فازبندی پروژه در رویت جابه‌جايي گروه‌ها:

گروه‌ها را مي‌توان با نمونه‌هاي ديگر در پروژ جابه‌جا كرد و قبل از جابه‌جا كردن يك گروه نياز است تا بر روي نقاط Insert هر دو نمونه ويرايشي صورت پذيرد تا در حين جابه‌جايي دقيقاً در محل مناسب قرار گيرند يعني هر دو نقطه‌ي Insert بايد در يك مكان قرار داشته باشند.

براي جابه‌جايي يك گروه آنرا انتخاب كرده و بعد از دكمه رو به پايين موجود در پنجره‌ي Properties به فهرستي از گروه‌ها موجود از همان شاخه دسترسي خواهيد داشت نمونه‌هاي Model شامل احجام هندسي و مؤلفه‌هاي پايه‌اي هستند در حالي كه نمونه‌هاي Detail شامل مؤلفه‌هاي 2 بعدي مشابه عناصر جزئياتي هستند. گروه را جابه‌جا نماييد.

نویسنده:زهره یوسفی خو

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *