استفاده از روش worksharing در رویت Revit .ایران بیم

استفاده از روش worksharing در رویت Revit

يكي از مهم‌ترين امتيازات استفاده از روش همكاري گروهي توانايي اشتراك با بقيه اعضاي گروه مي‌باشد. بدين ترتيب ما به بررسي چگونگي اين عملكرد در بين اعضاي تيم كاري مي‌پردازيم.استفاده از روش worksharing در رویت Revit : اما اگر بخواهيم از اين روش در يك تيم بزرگتر مثل گروه سازه و تأسيسات استفاده كنيم چه اتفاقي مي‌افتد؟

Revit به شما اجازه مي‌دهد تا فايل‌ها را به صورت Link شده مورد استفاده قرار دهيد. اما زماني‌كه اين فايل در مدل پروژه بارگذاري شود. گزينه‌ها و ابزارهاي زيادي براي استفاده از اطلاعات اين فايل در دسترس قرار مي‌گيرد. به اين ابزار Copy/Monitor مي‌گويند.

استفاده از روش worksharing در رویت Revit

دستور Copy/Monitor به شما اجازه مي‌دهد تا از روي فايل Link شده عناصر مورد نظر را در پروژه كپي كنيد.

ابتدا ابزار Copy/Monitor و بعد Select Link. فايل Link شده‌ي معماري را انتخاب كرده تا نوار ابزارها به حالت Copy/Monitor تغيير شكل دهد. روي گزينه‌ي Option كليك كرده تا پنجره‌اي  در صفحه نمايان شود توجه داشته باشيد كه گزينه‌هاي نمايش داده شده در ابزار Copy/Monitor از نرم‌افزار Revit Architectural با مونه‌هاي مشابه در بخش‌هاي Structural و MEP متفاوت است. اما هدف در اینجا تنها بررسي نمونه‌هاي موجود در بخش Architectural است.

پنجره‌ي Copy/Monitor Options در نرم‌افزار Revit Architecture به 5 بخش تقسيم شده كه نمايشگر عناصر موجود در بخش Copy و Monitor مي‌باشد. براي هر بخش فهرستي به نام Categories And Types To Copy در نظر گرفته شده. در بخش Floors فهرستي از انواع كف‌هاي موجود كه در فايل Link شده قرار دارند در ستون سمت چپ و كف‌هاي موجود در فايل ميزبان در ستون سمت راست ليست شده‌اند.

توجه كنيد كه هر نوع فايل Link شده‌اي مي‌تواند جز گزينه‌هاي انتخابي Don’t Copy This Type باشد اين عملكرد مي‌تواند تنها براي كنترل كيفيت پروژه‌هاي BIM باشد و نيازي به كپي كردن مؤلفه‌هاي موجود درآن نداشته باشد. براي مثال ديوارها هيچ‌گاه كپي نمي‌شوند به بخش Walls مراجعه كنيد و تمامي موارد موجود را به حالت Don’t Copy This Type تغيير دهيد.

در پايين صفحه‌اي كه در پنجره‌ي Copy/Monitor Option باز شده مي‌توانيد بخش با نام Additional Copy Parameter در هر پانل جاگذاري شده است. توجه كنيد كه اين پارامترهاي اضافي با مؤلفه‌هاي دسته‌بندي شده در هر بخش تفاوت دارند. براي مثال زماني‌كه روي ترازها (Level) عمليات Copy/Monitor انجام شود يك پيشوند براي تمايز بين نمونه‌ي موجود و نمونه‌ي كپي شده از فايل Link ايجاد مي‌شود تا به فرض مثال تراز معماري ك