model

فضای آشپزخانه در رویت

فضای آشپزخانه _ مدل سازی شده در رویت فایل رویتی (Revit) که ملاحظه می کنید، فضای آشپزخانه است و طراحی آن به صورت جزیره ای است. (سینک ظرف شویی در وسط و کابینت های مورد نیاز در اطراف آن قرار گرفته است). این نوع طراحی در آشپزخانه ، باعث می …

نمایش بیشتر»

اتاق جراحی پزشکی + فایل رویت

مدل رویت اتاق جراحی پزشکی (Medical Surgical Room) فایل رویتی که در زیر ملاحظه می کنید، یک نمونه اتاق عمل جراحی (OR: Operating Room) مدل سازی شده در رویت (Revit) است. شما می توانید عناصر و فمیلی های (Family) مورد نیاز برای طراحی یک اتاق جراحی را در این فایل …

نمایش بیشتر»

اتاق انتظار

اتاق انتظار + فایل رویت : فایل رویتی که ملاحظه می کنید، فضای یک اتاق انتظار برای مکان هایی مانند بیمارستان را نمایش می دهد.در این مکان ها به دلیل تجمع افراد ، فضا باید به اندازه ای باشد که تعداد صندلی های بیشتری در فضا جای بگیرند تا تمام …

نمایش بیشتر»