معرفی پلاگین AUGmentecture

همانطور که میدانید یکی از راه های خوب ارائه کار، ارائه آن در قالب واقعیت مجازی می باشد، اما در حالت عادی این کار یک پروسه مشکل می باشد، AUGmentecture یک سرویس است که به شما کمک می‌کند مدل های پیچیده سه‌بعدی را بر روی یک دستگاه موبایل در قالب واقعیت مجازی ببینید . با کمک این پلاگین  شما می‌توانید به طور کامل مدل های سه بعدی خود را آپلود و طرح ها را طبقه بندی کنید . شما فقط باید مدل را در نمای سه بعدی انتخاب کنید و طرح طبقه بندی شده را انتخاب کنید و شما می‌توانید مدل روی دستگاه موبایل خود را در طرح روی زمین شما ببینید .

در واقع هدف اصلی AUGmentecture , ایجاد واقعیت افزوده  برای ارتباط روزانه و ابزار همکاری برای کارفرما، معماران و سایر تیم های تصمیم گیرنده است .

Download Size:1.8 MB
Release Date:2/28/2017
Last Updated:8/23/2017
Version Info:2.0.0
Website: www.augmentecture.com
Cust. Support: development@augmentecture.com
Compatible with:
Autodesk Revit Version: 2018 , 2017 , 2016