معرفی پلاگین ۳D Section Box

برای همه ما پیش آمده که بخواهیم یک عنصر خاص را در حین کار با پروژه به صورت سه بعدی ببینیم. اما برای رسیدن به این هدف باید سکشن باکس را تغییرداده و مابقی عناصر را مخفی نماییم تا به این هدف دست یابیم که این خود کاری زمان بر می باشد. با استفاده از پلاگین ۳D Section Box شما می توانید به راحتی و تنها با چند کلیک ساده این کار را انجام دهید. در با استفاده از این پلاگین تنها کار لازم این است که شما عنصر مورد نظر خود را انتخاب کرده و با استفاده از پلاگین آن را به صورت سه بعدی ببینید.

Download Size:1.5 MB
Release Date:7/27/2017
Last Updated:8/1/2017
Version Info:1.0.5
Cust. Support: anton.ostanin17@gmail.com
Compatible with:
Autodesk Revit Version: 2018 , 2017 , 2016 , 2015
Autodesk Revit Architecture Version: 2016 , 2015
Autodesk Revit MEP Version: 2016 , 2015