10 ویژگی برتر رویت2021 که هر معماری باید بداند.
۱۰ پلاگین برتر و کاربردی رویت Revit
ویژگی های جدید و تغییرات MEP در Revit 2021
رفع خطای smart screen و مشکلات در پخش آموزش ها exe توقف پلی
آموزش اصول اولیه کار گروهی در رویت bim
BIM | IFC | بیم | مدلسازی اطلاعات ساختمان
نرم افزار Advance Steel
معرفی نرم افزار روبوت استراکچر-در ایران بیم
آشنایی با نرم افزار تکلا
اضافه کردن فمیلی در رویت Revit .ایران بیم
برای پیاده سازی BIM بهتر از اول یک مسیر یا نقشه راه ایجاد کنیم
مدلسازی اطلاعات ساختمان | BIM | بیم
بیم | مدلسازی اطلاعات ساختمان | BIM
بیم | BIM | مدلسازی اطلاعات ساختمان
BIM - بیم - مدلسازی اطلاعات ساختمان
bim - بیم - مدلسازی اطلاعات ساختمان
مزایای پایگاه داده معماری یکپارچه