مصالح هوشمند و تکنولوژی های جدید-در ایران بیم

مصالح هوشمند و تکنولوژی های جدید

/
درک تکنیکی علم مصالح و ادبیات مهندسیچکیده مصالح هوشمند و تکنولوژی های جدید در مصالح هو…
معرفی BARRY برای ساخت و ساز ساختمان ها

معرفی BARRY برای ساخت و ساز ساختمان ها

/
معرفی BARRY برای ساخت و ساز ساختمان ها نام فارسی : معرفی BARRY برای ساخ…
تغییرات پیشرفته در طراحی معماری و ساخت و ساز-بیم

تغییرات پیشرفته در طراحی معماری و ساخت و ساز

/
تغییرات پیشرفته در طراحی معماری و ساخت و ساز نام فارسی : تغی…
راهنمای BIM کتاب

راهنمای BIM

/
راهنمای BIM نام فارسی:راهنمای BIMراهنمایی جهت مدل سازی اطلاعات ساختمان …
BIM و طراحی یکپارچه کتاب

BIM و طراحی یکپارچه

/
BIM و طراحی یکپارچه نام فارسی: BIM و طراحی یکپارچهاستراتژی هایی ب…