کتاب BIM Guidelines در اموزش ایران بیم

کتاب BIM Guidelines

کتاب BIM Guidelines

کتاب BIM Guidelines یکی از موضوعات مهم مفهوم نتیجه بخش بودن BIM به معنای واقعی است که BIM تنها نرم افزار نیست.

کتاب BIM Guidelines

نام فارسی : دستورالعمل های BIM

نام کتاب  : BIM Guidelines

نویسنده  : Michael R. Bloomberg, Mayo

سال نشر : July 2012

تعداد صفحه : 57pages

حجم فایل : 4.28MB

رمز فایل : iranbim.com

چکیده :