کتاب BIM and Quantity Surveying

کتاب مدل سازی اطلاعات ساختمان و متره مقادیر

کتاب مدل سازی اطلاعات ساختمان و متره مقادیر این کتاب در حوزه متره و برآورد برای دانشجویان، مهندسان و کارفرمایان درباره چگونگی تاثیر مدلسازی اطلاعات ساخت در این حوزه و نحوه کار این افراد در پروژه های مبتنی بر BIM راهنمایی ‏هایی ارائه می دهد.

کتاب مدل سازی اطلاعات ساختمان و متره مقادیر

نام فارسی: کتاب مدل سازی اطلاعات ساختمان و متره مقادیر

نام لاتین : BIM and Quantity Surveying

نویسندگان : Steve Pittard, Peter Sell

تعداد صفحه : ۴۴۱pages

انتشارات: Routledge

حجم فایل : ۱۲۳.۱۹۵MB

رمز فایل : iranbim.com

 

[toggle title=”چکیده فارسی” state=”open”]

با ورود مدل سازی اطلاعات ساختمان به صنعت ساخت نقش عوامل و ذینفعان درگیر در پروژه تغییر کرده است. یکی از عوامل درگیر در پروژه ها مترورها هستند که با ظهور BIM با این سوال مواجه شده اند که نقش آنها چه تغییری خواهد کرد، آیا BIM باعث کمرنگ شدن نقش آنها و یا حذف آنها خواهد شد.
این کتاب در حوزه متره و برآورد برای دانشجویان، مهندسان و کارفرمایان درباره چگونگی تاثیر مدلسازی اطلاعات ساخت در این حوزه و نحوه کار این افراد در پروژه های مبتنی بر BIM راهنمایی ‏هایی ارائه می دهد. بررسی نمونه های موردی نشان می دهد پیشروی در مسیر BIM تا حد زیادی باعث دقت و یکپارچگی متره و برآورد، برگزاری مناقصه و حوزه تدارکات شده است. علاوه بر این تاثیر مدلسازی اطلاعات ساخت در مدیریت پروژه، مدیریت تسهیلات، تنظیم قرارداد، حل منازعات و درگیری های عوامل پروژه با بررسی نمونه های موردی اثبات شده است.

[/toggle]

خرید کتاب از آمازون BIM and Quantity Surveying