راهنمای BIM کتاب

کتاب راهنمای BIM

/
کتاب راهنمای BIM نام فارسی:راهنمای BIMراهنمایی جهت مدل س…
Advanced Customization in Architectural Design and Construction

کتاب سفارشی پیشرفته در طراحی معماری و ساخت و ساز

/
کتاب سفارشی پیشرفته در طراحی معماری و ساخت و ساز کتاب سفارشی پیش…
Adobe® Acrobat® and PDF for Architecture, Engineering, and Construction

کتاب Adober Acrobatr برای معماری،مهندسی و ساخت‌وساز

/
کتاب Adober Acrobatr برای معماری،مهندسی و ساخت‌وساز کتاب Ad…
Architects and Creative Users

کتاب اقدامات معماری: معماران و کاربران خلاق

/
کتاب اقدامات معماری: معماران و کاربران خلاق کتاب اقدامات معماری: معما…
A Project Manager's Book of Forms

کتاب یک فرم از مدیر پروژه

/
کتاب یک فرم از مدیر پروژه کتاب یک فرم از مدیر پروژه: کتاب ی…
IranBIM.com

کتاب یک خانه روی آب

/
کتاب یک خانه روی آب کتاب یک خانه روی آب: کتاب یک خانه روی آب راب…
History of Architectural Conservation

کتاب تاریخچه حفاظت از معماری

/
کتاب تاریخچه حفاظت از معماری کتاب تاریخچه حفاظت از معماری:کتا…
کتاب تبدیل شدن به یک معمار

کتاب تبدیل شدن به یک معمار

/
کتاب تبدیل شدن به یک معمار کتاب تبدیل شدن به یک معمار: کتاب تبدیل ش…
کتاب اولین دوره در روش اجزا محدود

کتاب اولین دوره در روش اجزا محدود

/
کتاب اولین دوره در روش اجزا محدود کتاب اولین دوره در روش اجزا محدود:ک…