المان-جفتی-سقف-یوبوت

یوبوت U-BOOT سقف به صورت دال دوطرفه شرکت مهندسی بهسازان

/
فمیلی رویت (Revit Family) - ‌یوبوت U-BOOT سقف به صورت دال دوطرفه…
سقف-کاذب-مشبک

فمیلی سقف کاذب مشبک شرکت فردو

/
فمیلی رویت (Revit Family) - ‌سقف کاذب مشبک شرکت فردو…