وارد شده توسط مارال خسروی

ابزارهای BIM

ابزارهای           BIM ابزار متعددی جهت مدل سازی اطلاعات ساختمان  وجود دارد که در این مقاله به معرفی این ابزارهای BIM می پردازیم.جدول زیر ابزارهای BIM و عملکردهای مقدماتی آن ها را ارائه میکند.این فهرست شامل نرم افزارهای سه بعدی سازی معماری ،سازه ای،فعالیت های مربوط به سایت و MEP میباشد.برخی از این نرم […]

مصالح هوشمند و تکنولوژی های جدید

درک تکنیکی علم مصالح و ادبیات مهندسی چکیده مصالح هوشمند و تکنولوژی های جدید در مصالح هوشمند و تکنولوژی های جدید عنوان شده است که امروزه معماران و طراحان در پی توسعه ی مصالح هوشمند و تکنولوژی هایی برای  حل مشکلات بلند مدت در طراحی ساختمان هستند.اما این مصالح تا کنون در ماهیت متنوع و […]

موارد استفاده از BIM قسمت چهارم

موارد استفاده از BIM قسمت چهارم  ثبت مدلسازی در موارد استفاده از BIM قسمت چهارم: ثبت مدلسازی فرآیندی است که طی آن ارائه ی  دقیقی از شرایط فیزیکی،محیطی و نکات ارزشمند امکانات موجود به تصویر کشیده میشود.مدل ثبت شده باید شامل حداقل اطلاعاتی در رابطه با عناصر اصلی معماری و MEP باشد. اطلاعات اضافی شامل […]