وارد شده توسط مینا دهدار

اتاق جلسات ۳ + فایل رویت

مدل آماده رویت اتاق جلسات ۳ + دانلود رایگان فایل رویت پیش رو که مشاهده میکنید ،یک نمونه مدل سازی شده اتاق جلسات اداری در رویت می باشد . که شما به راحتی میتوانید فمیلی های (Family) مورد نیاز برای طراحی یک اتاق جلسات اداری را مشاهده می کنید . طراحی اتاق جلسات یکی از […]

اتاق اداری ۲ + فایل رویت

مدل آماده Revit اتاق اداری ۲ + لینک دانلود فایل رویت پیش رو که مشاهده میکنید ،یک نمونه مدل سازی شده اتاق اداری در رویت می باشد . که شما به راحتی میتوانید فمیلی های (Family )مورد نیاز برای طراحی یک اتاق اداری  را مشاهده کنید . در معماری امروز بهینه سازی فضاها اهمیت زیادی […]

اتاق عمل + فایل رویت

مدل آماده رویت اتاق عمل با امکانات ویژه + دانلود رایگان فایل رویت بیش رو که مشاهده میکنید ،یک نمونه مدل سازی شده اتاق عملیات خاص در رویت می باشد . که شما به راحتی میتوانید فمیلی های (Family) مورد نیاز برای طراحی یک اتاق عملیات خاص را مشاهده کنید . اتاق عملیات خاص (به […]

اتاق سی تی اسکن + فایل رویت

مدل سه بعدی آماده اتاق سی تی اسکن (CT–SCAN) فایل رویت بیش رو که مشاهده میکنید ،یک نمونه مدل سازی شده اتاق سی تی اسکن در رویت می باشد . که شما به راحتی میتوانید فمیلی های (Family ) مورد نیاز برای طراحی یک اتاق سی تی اسکن را مشاهده کنید . تصویر برداری سی […]