گروه معماری                                                                Architecture@IranBIM.com

گروه سازه                                                                    Structure@IranBIM.com

گروه الکتریکال                                                             Electrical@IranBIM.com

گروه مکانیکال                                                              Mechanical@IranBIM.com

گروه مدیریت ساخت                                                    Construction@IranBIM.com

گروه انرژی                                                                    energy@IranBIM.com

پشتیبانی                                                                       Support@IranBIM.com

مدیریت                                                                         management@IranBIM.com

فناوری اطلاعات                                                             IT@IranBIM.com

 

برای دریافت فایل تمرین به قسمت کتابخانه سایت IranBIM.comمراجعه نمایید و یا درخواست خود را به آدرس ایمیل پشتیبانی فنی ارسال نمایید.