نام پروژه :

مرکز خرید افشار

موقعیت :

 یزد . استان یزد

کاربری :

تجاری / تفریحی

کارفرما :

شرکت  افشار یزد

مساحت زمین :

۴۶۰۰۰ متر مربع

مساحت زیربنا :

۲۸۸۵۸۴متر مربع

مدیر پروژه :

دکتر نوایی

طراحان:

گروه معماری ،

سازه و تأسیسات

 

بزودی فایل های و تصاویر  بیشتری از روند این پروژه فاخر در پرتفولیو قرار خواهد گرفت.

درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر و فایل های معماری، سازه و تاسیسات بصورت RVT و IFC با ما تماس بگیرید.

اطلاعات فرآیند نقدینگی و برنامه های مالی و اجرایی پروژه به هیچ عنوان قابل ارائه نمی باشد، و سایر اطلاعات

لازم برای فعالیت های آموزشی و پژوهشی تنها با تائید کارفرمای محترم برای شما ارسال خواهد شد.