نام پروژه :

مرکز تخصصی خودرو کیش

موقعیت :

جزیره کیش . استان هرمزگان

کاربری :

نمایشگاهی / خدماتی

کارفرما :

آقای ازناوه زاده

مساحت زمین :

۵۶۷۶ متر مربع

مساحت زیربنا :

 ۵۹۱۷ متر مربع

مدیر پروژه :

مهندس کورانی

طراحان:

گروه معماری ،

سازه و تأسیسات

بزودی فایل های و تصاویر  بیشتری از روند این پروژه فاخر در پرتفولیو قرار خواهد گرفت.

درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر و فایل های معماری، سازه و تاسیسات بصورت RVT و IFC با ما تماس بگیرید.

اطلاعات فرآیند نقدینگی و برنامه های مالی و اجرایی پروژه به هیچ عنوان قابل ارائه نمی باشد، و سایر اطلاعات

لازم برای فعالیت های آموزشی و پژوهشی تنها با تائید کارفرمای محترم برای شما ارسال خواهد شد.