نام پروژه :

دلفیناریوم و آکواریوم کیش

موقعیت :

جزیره کیش . استان هرمزگان

کاربری :

تفریحی

کارفرما :

گردشگری کیش

مساحت زمین :

۱۸۷۷ متر مربع

مساحت زیربنا :

 ۲۱۱۲ متر مربع

مدیر پروژه :

مهندس یوسفی

طراحان:

گروه معماری ،

سازه و تأسیسات

بزودی فایل های و تصاویر  بیشتری از روند این پروژه فاخر در پرتفولیو قرار خواهد گرفت.

درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر و فایل های معماری، سازه و تاسیسات بصورت RVT و IFC با ما تماس بگیرید.

اطلاعات فرآیند نقدینگی و برنامه های مالی و اجرایی پروژه به هیچ عنوان قابل ارائه نمی باشد، و سایر اطلاعات

لازم برای فعالیت های آموزشی و پژوهشی تنها با تائید کارفرمای محترم برای شما ارسال خواهد شد.